De afgelopen tientallen jaren heeft Defensie het wapenolie PX-10 gebruikt bij het schoonmaken van wapens. In dat middel, dat tot begin jaren negentig werd gebruikt, zat het kankerverwekkende benzeen verwerkt. Inmiddels hebben tientallen defensiemedewerkers die intensief contact met het middel hebben gehad, kanker ontwikkeld.

Defensie erkent nu al de relatie van PX-10 met leukemiegevallen bij oud-militairen, maar weigert vooralsnog te erkennen dat mensen andere ziektes hebben opgelopen door het gebruik van wapenolie PX-10. Dit tot grote woede van veel ex-militairen die ziek zijn. Het Ministerie van Defensie heeft inmiddels een meldpunt opgericht. In EenVandaag oud-marineman Peter van Latum, die Hodgkin heeft, letselschadespecialist Jan de Bruin en een gesprek met staatssecretaris Jack de Vries.

Wiki PX10