Er werd een zomer lang over geruzied: het Europees Stabiliteits Mechanisme, het reddingsscherm van 700 miljard dat de financiele markten moet overtuigen dat de Euro stevig is, en geen enkel land over de rand zal vallen. 3 weken geleden is het in werking getreden