Een nieuwe schimmel rukt op in Nederlandse woonhuizen, de resistente aspergillusschimmel. Dat schrijver onderzoekers van het UMC St Radboud in het medisch tijdschrift Clinical Infectious Diseases. Mensen met een zwakke gezondheid kunnen er ernstig ziek van worden.

Het is al de tweede resistente schimmelvariant die in korte tijd in Nederland is aangetroffen. Patiënten met deze resistente schimmels zijn moeilijk te behandelen.

Hoe de schimmel resistent is geworden is nog niet helemaal duidelijk maar onderzoekers denken dat de oorzaak gevonden moet worden in het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen schimmels zoals die bijvoorbeeld gebruikt worden bij gewasbescherming in de landbouw. Er worden echter ook steeds meer schimmelwerende stoffen gebruikt in textiel en verf, meer onderzoek is dus nodig, erkennen ook de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen.

Longinfectie

De aspergillusschimmel kan verschillende ziekten veroorzaken bij de mens, waaronder een zeer ernstige longinfectie bij mensen met een verminderde weerstand. In samenwerking met alle UMC's in Nederland hebben onderzoekers van het UMC St Radboud nu de opkomst vastgesteld van een nieuwe schimmelvariant die ongevoelig is voor de meest gangbare behandeling.

Het onderzoek wijst uit dat deze nieuwe schimmelvariant zich vanaf eind 2009 heeft verspreid over Nederland. Binnen één jaar werd de schimmel aangetroffen bij vijftien patiënten in zes verschillende ziekenhuizen. Om meer te weten te komen over de verspreiding hebben de onderzoekers vervolgens luchtmetingen verricht in twee ziekenhuizen en acht woonhuizen. De aspergillusschimmel maakt namelijk sporen die vrijkomen in de lucht en op die manier door de mens ingeademd kunnen worden. De schimmel komt van nature voor in de lucht, maar nu werden op alle locaties eveneens resistente aspergillussporen aangetroffen. Ook de nieuwe resistente variant werd veelvuldig aangetroffen bij metingen in onder andere de hal, keuken, woonkamer en kelder van verschillende woningen. Daarnaast werd de nieuwe variant ook gevonden in de directe omgeving van deze woonhuizen.