Huisstof in Nederlandse boerderijen bevat grote aantallen bestrijdingsmiddelen. Dat blijkt uit nieuw Europees onderzoek, dat door EenVandaag is ingezien. Onderzoekers maken zich zorgen over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. 

Ook in bloed, urine en poep van boeren en ook in hun omgeving zijn residuen van middelen aanwezig. Zowel in huis als in de bodem, gewassen, de lucht en het water zijn de gifstoffen gevonden.

Verboden stoffen gevonden

In totaal zijn bij onderzoek in Nederland 170 verschillende middelen aangetroffen. Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat is het meest en in de grootste hoeveelheden gevonden.

"We zijn omringd door een wolk van residuen van pesticiden", vat de Wageningse hoogleraar bodemkunde Violette Geissen de belangrijkste uitkomst van het onderzoek samen. "We inhaleren ze en we eten ze. Wat dat doet voor onze gezondheid en het ecosysteem is onduidelijk." Een deel van de middelen is al lang geleden verboden, maar hun residuen worden nog steeds gevonden.

Bekijk ook

Hoge concentraties in huisstof

In bijna alle onderzochte onderdelen zitten mengels van bestrijdingsmiddelen. Waar de gevonden hoeveelheden en het gemiddeld aantal stoffen veelal nog klein zijn, springt huisstof er uit. Alleen al in het stof dat uit de stofzuigers bij de boeren thuis is gehaald zijn 144 middelen gevonden en zijn de concentraties volgens de onderzoekers in sommige gevallen 'hoog'.

Paula Harkes, co-coördinator van het onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR), noemt dat ook de meest interessante uitkomst. "Dit hadden we niet verwacht."

Verschillende routes

Volgens haar 'zijn er verschillende routes waardoor chemicaliën het huis in kunnen komen'. Het kan zijn dat de boeren het mee naar binnen nemen met hun werkkleding, maar de stoffen kunnen ook afkomstig zijn van een bosje bloemen dat je op tafel hebt staan of gewoon van normale kleding.

Bij de biologische boeren die mee hebben gedaan, is het aantal gevonden middelen bijna gelijk, maar is een 10 keer lagere concentratie aangetroffen in het huisstof dan bij niet-biologische boeren.

Bekijk ook

Ook stof bij consumenten vervuild

Waarom juist de bestrijdingsmiddelen zo goed in stof gedijen, komt vermoedelijk omdat het stof vaak in een droge en donkere omgeving voorkomt. De afbraak van de resten van pesticiden gaat daardoor langzamer. "Het is dus een soort van herinnering van wat er allemaal ooit in de omgeving is toegepast", legt onderzoeker Harkes uit.

Dat niet alleen het stof bij boeren, maar ook bij consumenten aanzienlijke hoeveelheden pesticiden bevat, blijkt volgens haar collega Violette Geissen uit onderzoek in Frankrijk en Denemarken. In Nederland is dat om financiële redenen niet onderzocht.

info

Wat is het SPRINT-onderzoek?

Het zijn de eerste resultaten van het onderzoek dat in Nederland wordt gedaan door wetenschappers van de universiteiten van Wageningen en Nijmegen. De studie maakt onderdeel uit van het Europese SPRINT-onderzoek waaraan onderzoekers in 10 Europese landen en Argentinië meedoen. Dat gebeurt in opdracht van de Europese Commissie, die wil weten hoe het gebruik van bestrijdingsmiddelen het beste verminderd kan worden. In 2030 moet het aantal chemische bestrijdingsmiddelen gehalveerd zijn.

Belangrijk doel van het onderzoek is het achterhalen van de effecten van de combinatie van bestrijdingsmiddelen. Daar is tot nu toe nog weinig over bekend. "Het is moeilijk om het gedrag van mengsels te voorspellen. Je moet testen wat die mengels doen en dat is waar we bij SPRINT beter naar gaan kijken", vertelde toxicoloog aan de Radboud Universiteit Paul Scheepers al eerder tegen EenVandaag.

Boeren in Groningen en Friesland

In de zomer van 2021 hebben de onderzoekers de monsters genomen. Dat gebeurde bij 24 Groningse en Friese boeren, 23 buren van de boeren en 24 inwoners van de stad Groningen.

Bij de deelnemende boerenbedrijven gaat het om 9 gangbare bedrijven die bestrijdingsmiddelen gebruiken, en 7 biologische bedrijven.

Vervolgonderzoeken

De uitkomsten die nu bekend worden, maken onderdeel uit van de eerste fase van het onderzoek. Nu bekend is welke stoffen veel voorkomen, zal het vervolgonderzoek zich richten op wat de combinaties van verschillende stoffen voor effect hebben bij mensen en het ecosysteem.

Dat gebeurt door de komende anderhalf jaar onder meer toxicologische testen uit te voeren bij wormen, ratten en muizen. Daarnaast wordt ook op celniveau getest. Bovendien wordt er gekeken naar de gevolgen voor micro-organismen in de bodem en het water.

Bekijk ook

'Tijd voor goede risico-inschatting'

Van de diverse bestrijdingsmiddelen die onder meer in het huisstof zijn gevonden, is bekend dat ze (mogelijk) kankerverwekkend zijn, een effect kunnen hebben op de vruchtbaarheid of het ongeboren kind, dan wel de hormoonhuishouding kunnen verstoren.

Ook voor insecten, vissen en onder meer regenwormen is bekend dat de stoffen die in het milieu gevonden zijn gevaarlijk kunnen zijn. "Ik ben bezorgd en ik denk dat tijd is om een goede risico-inschatting van deze substanties te kunnen maken", zegt hoogleraar Geissen.

Ook kleine hoeveelheden al giftig

Dergelijk grootschalig onderzoek is nog nauwelijks gedaan. Op de vragen of, hoe groot en bij welke concentraties er daadwerkelijk risico's zijn voor de gezondheid van mensen en milieu, hopen de onderzoekers over anderhalf jaar antwoord te kunnen via laboratorium-onderzoek.

De stoffen zitten onder de waarde die je dagelijks mag binnenkrijgen, maar ook zeer kleine hoeveelheden kunnen volgens Geissen giftig zijn.

Bekijk ook

Optelsom van stoffen

Daarbij kan de optelsom van stoffen een rol spelen. Er bestaan nog geen richtlijnen over hoeveel stoffen je dagelijks mag binnenkrijgen. Ook bestaan er geen maximale waarden voor bodem, stof of lucht.

Fase 2 van het onderzoek is hierop gericht. Harkes zegt in dat kader over huisstof: "Je zou het in kunnen ademen, maar hoeveel adem je dan in? Dat is dan de vraag, want er is een verschil tussen een gevaar en een risico."

Onderzoekers van de Wageningen University & Research leggen de resultaten van het SPRINT-onderzoek naar bestrijdingsmiddelen uit

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.