Er is veel te weinig schone lucht in Nederland. Dat stellen 168 Nederlandse longartsen en milieudefensie. De longartsen schreven een brief aan de Tweede Kamer om te laten weten dat veel Nederlanders bijzonder veel last hebben van de vervuilde lucht. In Eindhoven maken de gemeente en de Technische Universiteit de komende drie maanden de lucht schoner met een enorme luchtfiltermachine. Op één van de vuilste pleinen van de stad staat een tent van tien bij tien meter die de lucht filtert.

Door luchtvervuiling gaan mensen eerder dood. "In totaal gaan er 130 duizend levensjaren verloren door vuile lucht," zegt longarts Hans in 't Veen. Voor Anne Knol van Milieudefensie is dit ook de reden om met een kort geding de Nederlandse regering aan te sporen meer aan schone lucht te doen. 

In 't Veen vindt het filter in Eindhoven een aardige stap, maar blijft ambivalent. Hij vergelijkt het met de medische wetenschap: "Het is als een morning after pil".  Anne Knol vindt het een slechte zaak. "Je kan een euro maar één keer uitgeven." Zij ziet liever dat de aandacht gericht blijft op het voorkomen en niet gaat naar symptoombestrijding.