Nederland exporteert stront. Naar de Bondsrepubliek Duitsland om precies te zijn. Door de enorme ‘vee-dichtheid’ in Nederland hebben we hier een overschot aan dierlijke mest.

De Duitsers hebben vele hectares landbouwgrond en daarvoor hebben ze mest nodig. Een en een is twee, zou je zeggen. Maar zo werkt dat niet.

De Duitse minister van Milieu van de deelstaat Noordrein-Westfalen is tegen de komst van Nederlandse mest; het is te duur en er is genoeg Duitse mest volgens hem. En er zit teveel nitraat in en vervuilt het grondwater.

Maar de Duitse boeren hebben liever Nederlandse mest dan hun eigen stront, omdat het simpelweg goedkoper is. De Nederlandse boer is blij: hij verdient er goed aan.