Tientallen bruggen en viaducten in Noord-Holland hebben te maken met achterstallig onderhoud. Als gevolg daarvan komen er scheuren, verzakken en vervormen de bruggen en komt er extreme roest. hier een overzicht van de mankementen bij de veertien bruggen, viaducten en tunnels waar de nood hoog is. Het gaat om drukke verkeersknooppunten of om wat rustiger plekken waar de risico's wel groot zijn.

Door verslaggevers Kimo Demoed, Joost Lammers (NH) en Maarten Edelenbosch (NH). 

LEES OOK

Samen met NH Nieuws deed EenVandaag onderzoek naar de bruggen. We onderzochten 212 interne rapporten die verkregen zijn na een WOB-procedure. Daaruit bleek onder andere het volgende: 

Rottepolderplein

Verschillende delen zijn in 2015 onderzocht. Delen van de weg kunnen loskomen met ongelukken als gevolg. Ook zijn er problemen met de hoofddraagconstructie. Daardoor kunnen losse delen op de rijbaan vallen. Bovendien leidt het afname van de constructieve sterkte. Verder zijn op meerder plekken de trekputdeksels ondeugdelijk bevestig waardoor ze lok kunnen raken en op de weg of de spoorlijn terecht kunnen komen.

Bekijk hier de inspectierapporten 1234567 en 8

Brug Zijkanaal C

Er zijn meerdere delen onderzocht. Twee rapporten dateren uit 2008 en zijn in goede staat. Bij een ander deel (Buitenhuizen) zijn wel problemen. Ladders voldoen niet aan de norm, er is vluchtwegaanduiding, stootgevaar is niet gemarkeerd en er is struikelgevaar, waardoor er kans is op letsel. Verder kunnen stukken voegovergang losschieten waardoor ongelukken kunnen ontstaan. Van deze punten hebben we geen onderhoudsoverzicht ontvangen. Onduidelijk is dus, of deze gebreken zijn opgelost.

Bekijk hier de inspectierapporten 12 en 3

Coenbruggen

Op meerder plekken onderzocht in 2015. Bevat een flinke lijst aan gebreken. Het advies is om waarschuwingsborden te plaatsen vanwege risico doorgeroeste geluidsschermen. Die hebben hun geluidswerende functie onvoldoende en kunnen op de weg vallen. Dit is in 2017 aangepakt. De constructie dreigt te verzwakken door corrosie. Onderdelen van de voegovergang staal hadden al in 1975 vervangen moeten worden, en geheel in 2000. Wordt nu voor respectievelijk 2015 (nog niet gebeurd) en 2026 geadviseerd. Ook op andere plekken op de Coenbruggen kunnen delen van de brug vallen als niet wordt ingegrepen. Vluchtroutes zijn afgesloten, de vluchttrap is op een verkeerde wijze aangebracht en afgesloten door een hekwerk. Er dreigen kabelbreuken, waardoor hele installaties het niet meer doen (onder meer om de brug open en dicht te doen). Het advies is om gelijk actie te ondernemen.

Bekijk hier de inspectierapporten 1234 en 5

Schipholtunnels

Meerdere delen zijn gecontroleerd in 2015 en de rapporten bevatten enorm veel gebreken. Een deel daarvan stonden ook al gerapporteerd in een rapport uit 2012. Zo is er op meerdere plekken sprake van lekkage waardoor beton schade oploopt. Ook kunnen er door ernstige corrosie onderdelen losraken die een gevaar voor de weggebruiker kunnen opleveren. Een deel van de mankementen zijn tussen 2015 en 2017 aangepakt. Zoals het slechte asfalt, problemen met met vluchtwegen, onjuist afgewerkte brandwerende onderdelen en mankementen met de noodstroomvoorziening.

Bekijk hier de inspectierapporten 1234

Schipholbruggen

Geïnspecteerd in 2015 en bevat meerdere gebreken. De grootste problemen zijn met de hoofddraagconstructie. Zo zijn er vermoeidheidsscheuren in het staal ontstaan waar eerder ook al scheuren hebben gezeten. Ook kunnen er calamiteiten ontstaan door gaten in het wegdek. We hebben geen overzicht gekregen van het gepleegde onderhoud. Wel meldt Rijkswaterstaat dat de bruggen volledig worden vervangen tussen 2024 en 2026.

Bekijk hier de inspectierapporten 1 en 2

Europaboulevard

Rapporten komen uit 2014. Er zijn grote problemen met de geleideconstructie. Er zijn 10 gescheurde en twee verbogen stijlen,  en ook het ontbreken van schuifconstructies leidt tot verdere schade. Eigenlijk had dit al in 2005 moeten worden aangepakt. Dat is uiteindelijk in 2017 alsnog gebeurd. Ook is er sprake van betonschade door corrosie. Daardoor wordt de wapening versneld aangetast met betonschade als gevolg.

Bekijk hier de inspectierapporten 1 en 2

Knooppunt Amstel

Sinds de bouw in 1987 is er op weinig onderdelen onderhoud gepleegd blijkt uit rapporten opgemaakt in 2014. Er moeten op korte termijn veiligheidsmaatregelen genomen worden, en er is een onacceptabele kans op bezwijken. Grote problemen zijn scheuren in het steunpunt beton die op meerdere plekken in slechte staat verkeren. In 2017 zijn die aangepakt. Ook bij drie naastgelegen viaducten zijn bij nader onderzoek scheuren aangetroffen.  Op andere plekken is de staat van voegovergangen (2016 vervangen) en geleideconstructie staal (bevat scheuren) in matige staat. Ook is het advies om alle oplegblokken te vervangen. In 2017 zijn gaten in de weg hersteld.

Bekijk hier de inspectierapporten 12345678910111213 en 14

Gooise Knoop (westelijke brug over Weesper Trekvaart)

Is in 2013 nog uitvoerig onder handen genomen, maar bevat desalniettemin veel gevaarlijke gebreken. Door mogelijke schade aan de fundering en te hoge gronddruk kan die op den duur bezwijken. Op de hoofddraagconstructie kunnen krachten ontstaan waar in het ontwerp geen rekening mee is gehouden. Ook had de geleideconstructie staal al in 2012 vervangen moeten worden en is de afsvaltverharding aan vervanging toe. Het talud moet hersteld worden om te voorkomen dat de berm verzakt en instabiel wordt. Verder problemen zijn de hoofddraagconstructie beton, rubberopleggingen, taludbekleding en voegovergangen staal. Hierdoor kunnen verzakkingen, en gevaarlijke situaties voor de weggebruikers ontstaan.

Bekijk hier de inspectierapporten 12345 en 6

Zeeburgerbrug

Geïnspecteerd in 2011. Er is kans op verzakking van het wegdekken. Dit had in 2011 moeten worden opgelost, maar is nog niet gebeurd. Verder zijn er problemen met de geleideconstructie die onvoldoende kerend vermogen heeft en niet sterk genoeg is. Ook kan geluidswering loslaten door scheurvorming. Daarnaast is er kans op ongelukken door slecht asfalt. Er was sprake van lekkage bij de voegen waardoor de constructie werd aangetast, maar dit is in 2017 hersteld.

Bekijk de inspectierapporten 1 en 2

Meibergdreef

In 2012 onderzocht. Het viaduct blijkt niet te zijn gemaakt voor de grote hoeveelheid vracht- en autoverkeer. Daardoor kan de belastingklasse onvoldoende zijn. Door een aanrijding is de geleiderail beschadigd en is die niet sterk genoeg. En door niet voldoende betondekking, corrosie en losgereden of loszittende stukken kunnen onderdelen op de rijbaan vallen met ongelukken als gevolg. Hierdoor kan de constructieve sterkte afnemen. Dit is uiteindelijk in 2017 opgeknapt.

Bekijk het inspectierapport

Aanlegsteiger Texel

Rapport dateert uit 2015 en bevat een lange lijst aan gebreken, waarvan een aantal is opgelost. Veel van de mankementen kunnen leiden tot letsel (bij personeel en gebruikers van de veerboot) en schade aan voertuigen. Zo is er kans op het falen van de noodsteunbeweging waardoor de brug tijdens het lossen van voertuigen naar beneden kan vallen. Ook is er door materiaalafname van houten en stalen onderdelen kans op het bezwijken de draagconstructie van de bordessen. Als mensen zich daar bevinden zouden ze er doorheen kunnen zakken met alle gevolgen van dien. De aanlegsteiger wordt in 2022/2023 aangepakt voor groot onderhoud.

Bekijk hier de inspectierapporten 1 en 2

Aanlegsteiger Den Helder

De inspectie is verricht in 2014, maar het rapport is in 2017 aangepast. Ook hier een lange lijst van zaken die moeten worden aangepakt. Verschillende defecten kunnen leiden tot letsel aan personeel en gebruikers van de veerboot. Zo kan de brug naar beneden vallen bij het falen van de noodsteunbeweging. Verder kunnen scheuren in het asfalt tot ongelukken leiden en bovendien kan het uitstellen van verschillende gebreken leiden tot veel hogere onderhoudskosten. De aanlegsteiger wordt in 2022/2023 aangepakt voor groot onderhoud.

Bekijk hier het inspectierapport 

Brug 61 – brug nabij Burgervlotbrug

Uit een rapport van 2017 blijkt dat de hoofddraagconstructie van de brug uit 1929 niet voldoet en dat gewichtsbeperking noodzakelijk is in verband met de kans op instorting. Dit was in 2014/2015 ook al bekend. Er wordt geadviseerd een bord te plaatsen dat de belasting maximaal 6,6 ton mag zijn.

Bekijk hier het inspectierapport

Kaagbruggen

In 2012 zijn de bruggen onderzocht, en bleek er veel mis. Vooral de oplegging bleek levensgevaarlijk door onder meer zware corrosie van de staalconstructie, onvoldoende bescherming en het gebruik van houten oplegblokken die niet geschikt waren. Daarmee is de constructieve veiligheid in het geding. Verder zaten er scheuren in het beton op meerder plekken. Verder ontbrak een bliksembeveiligingsinstallatie en kon los materiaal op het wegdek komen en voertuigen beschadigen. Alle expliciet genoemde punten zijn in 2016 aangepakt.

Bekijk de inspectierapporten 1 en 2 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.