Onze zorgsector is verantwoordelijk voor zo'n 7 procent van de landelijke CO2-uitstoot. Het besef daarvan dringt steeds meer door: "Vanwege de impact die we hebben als zorg, maken we ook mensen ziek."

Het moet echt anders, zo is de overtuiging van huisarts in opleiding Evelyn Brakema. "De zorg moet verduurzamen. Terwijl ik op mijn spreekuur mijn best doe om mensen beter te maken, lever ik via de achterdeur dus ook een bijdrage aan ziekte."

Belasting van het milieu

De grote voetafdruk van de Nederlandse gezondheidszorg komt door een heel palet dat de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt. Denk aan de milieubelasting van medicatie, maar ook het energiegebruik in gebouwen.

Daar komt de enorme afvalberg als gevolg van wegwerpartikelen nog eens bij, zoals handschoenen, jassen en instrumenten die na eenmalig gebruik worden weggegooid. Om het nog niet te hebben over alle reisbewegingen die patiënten, bezoekers en medewerkers van de zorg maken.

'We kunnen grote klappen maken'

Evelyn Brakema is voorzitter van de Groene Zorg Alliantie, een club die de zorgsector ondersteunt in de transitie naar duurzaamheid. "Wij willen niet meer op zo'n vervuilende manier mensen beter maken. We willen dat op een groene manier gaan doen." En daarmee komt de vergroening van de zorg nu echt op gang.

"Ik denk dat je een paar grote klappen kan maken net als in andere sectoren: overgaan op groene stroom, veel minder vervoersbewegingen maken en inzetten op teleconsulten. En qua voeding kunnen we in grote ziekenhuizen meer plantaardig gaan cateren."

Bekijk ook

Groene golf

Het bewustzijn in de zorg dat het duurzamer moet, begint te groeien. Zo is er een Green Deal Duurzame Zorg afgesloten door de Rijksoverheid en allerlei brancheorganisaties, waarin concrete doelen worden gesteld. Ook begint het zorgpersoneel zich te roeren, ziet Brakema.

"We komen van ver, maar nu merk je dat er een grote groene golf ontstaat en dat er steeds meer artsen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten hiermee bezig zijn."

Volle breedte

De Groene Zorg Alliantie begon drie jaar geleden met 15 green teams die met duurzaamheid bezig waren. "Je had de groene huisartsen en de groene urologen, nu zijn het er meer dan 200. Dus we zItten nu echt in de volle breedte van de zorg." De groene golf in de zorgsector is nu echt van start gegaan.

"Iedereen is op z'n eigen veld aan het vergroenen en samen bundelen we de krachten, zodat we snel informatie kunnen uitwisselen. We willen één stem naar buiten brengen: 'Klimaatbeleid is gezondheidsbeleid'."

De zorg is een grote vervuiler, maar daar komt verandering in

Energieverbruik

Het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam zet ook in op duurzaamheid. "Wij hebben kritisch naar ons energieverbruik gekeken en daarom nieuwe motoren in luchtbehandelingskasten geïnstalleerd die 25 procent minder energie gebruiken en dus ook minder CO2 uitstoten", vertelt programmamanager duurzaamheid Monique Kortekaas. "

"Ook kopen we onze energie groen in en doen we meer met zorg op afstand, zodat patiënten minder naar het ziekenhuis hoeven te komen." Het ziekenhuis zamelt allerlei afval in dat ze wordt gerecycled. "Op de operatiekamers verzamelen we papier, plastic en restafval. En ook de staplers, waarmee nietjes worden gezet in mensenvlees gaan naar een recyclebedrijf."

Narcosemiddel

Ook de operatiekamers in het Maasstad Ziekenhuis zijn al een stuk duurzamer dan eerder, omdat ze daar zijn overgestapt op een andere manier van narcose. Anesthesioloog Nieke Oversier is voorzitter van de werkgroep De Groene OK en vertelt waarom: "Wat er tot voorheen gebeurde, is dat het narcosemiddel, op het moment dat de patiënt het uitademde, in de atmosfeer kwam en bleef."

"Dan komt dat gas dus in de omgeving en dat is schadelijk, want het is een sterk broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde." Er werd een oplossing bedacht: toedienen gaat nu meestal via een infuus, zodat het middel niet kan ontsnappen naar de omgeving. Toch kan het

Bekijk ook

Onderwijs voor huisartsen

Sinds deze maand is duurzaamheid opgenomen in het onderwijs dat aankomende huisartsen krijgen, vertelt Evelyn Brakema trots. Door bijvoorbeeld niet te behandelen of anders voor te schrijven, zijn ook stappen te maken.

In het geval van astma geldt dat een arts verschillende puffers kan voorschrijven: de een stoot broeikasgassen uit, de ander niet. En de huisarts kan zelf instrumenten steriliseren, zoals een hechtset of de aloude eendenbek. En dan hoeft de plastic eendenbek niet gebruikt te worden.

'Verduurzamen kan lang duren'

Hoe lang het duurt voor er echt flinke stappen zijn gezet, blijft een lastige, geeft Brakema toe. "De zorg is een heel complex systeem. Op heel veel punten heb je leveranciers nodig, de verzekeraars, de bestuurders. Dat maakt het log."

"Je moet iedere keer met iedereen om de tafel gaan zitten. Er zijn Europese regels en en er spelen verschillende belangen. Dus verduurzamen kan soms lang duren."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.