In De Week van... lopen we mee met Henk van der Kolk, voorzitter van FNV bondgenoten. Zaterdag organiseert de FNV acties in Assen, Deventer, Eindhoven en Rotterdam. Duizenden mensen worden verwacht. Zij gaan demonstreren tegen de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd te verhogen naar 67 jaar.

Van der Kolk bezoekt de plaatsen waar acties gevoerd gaan worden en bespreekt de voorbereidingen met de organisatoren. Hij peilt op Schiphol de actiebereidheid onder het schoonmaak- en cabinepersoneel en hij voert overleg met Agnes Jongerius, de voorzitter van de FNV vakcentrale.

De grootste vakbond van Nederland wil afspraken over topinkomens vastleggen. Naast de inkomens wil Van der Kolk ook de bonussen van topbestuurders drastisch inperken. Een bonus mag wat hem betreft maximaal 50 procent van het vaste salaris zijn. Volgens hem is er voldoende ruimte voor een sterke vakbeweging. "De zorg voor goede lonen, werktijden en andere arbeidsvoorwaarden is een maatschappelijke verantwoordelijkheid". aldus Van der Kolk.

Henk van der Kolk (59) is sinds 2002 voorzitter van FNV bondgenoten. Tot zijn aandachtsgebied horen internationale zaken, publiciteit en marketing. Vanaf 1997 was Van der Kolk arbeidsvoorwaardencoördinator van de vakcentrale FNV. Vanaf 1989 onderhandelde hij bij de Algemene Bond voor Onderwijspersoneel voor het onderwijspersoneel. Voor die tijd werkte hij als beleidsmedewerker bij de Voedingsbond FNV. Tot 1980 was Van der Kolk inspraakcoördinator Landinrichtingsprojecten bij het Ministerie van Landbouw & Visserij. Van 1975 tot 1979 werkte hij als beleidsmedewerker bij Voedingsbond CNV. Namens de FNV heeft hij sinds 2002 zitting in de Sociaal Economische Raad (SER). Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Max Havelaar. Van der Kolk studeerde sociologische economie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.