En wéér een afsplitsing van Forum: Wybren van Haga, Hans Smolders en Olaf Ephraim gaan als zelfstandige fractie door. De fractie blijft 'in goede harmonie' samenwerken met FVD, maar in de manier van politiek bedrijven kunnen ze elkaar niet meer vinden.