Aangiftes die blijven liggen en criminelen die vrijuit kunnen gaan: de capaciteitsproblemen bij de politie eisen deze zomer hun tol. Het zorgt voor veel woede en frustratie onder agenten die het gevoel hebben dat de veiligheid op straat in het geding is. 

Nu de vakantieperiode is aangebroken blijkt het een haast onmogelijke opgave om de bezetting op sterkte te houden. De politiekorpsen van Rotterdam en Amsterdam trekken vandaag aan de bel hierover in het Algemeen Dagblad

Nijpend tekort aan agenten

Alleen al in Amsterdam gaat het wekelijks om tientallen zaken die niet worden opgepakt. Het gaat dan onder andere over inbraken en diefstallen, maar bijvoorbeeld ook over het doorrijden na een aanrijding. In veel gevallen zijn de daders zelfs al in beeld maar ontbreekt het simpelweg aan de mankracht om in te grijpen. 

Het nijpend tekort aan agenten is al veel langer onderwerp van discussie. Ook in Den Haag ligt dit onderwerp op de tafel tijdens de formatieonderhandelingen. Maar politiemensen zijn het wachten zat en voelen zich belazerd door de politiek. Fred Driessen, agent in Amsterdam, vertelt ons hierover: 

“Er zou meer blauw op straat komen maar daar merken we niets van. Er worden geen prioriteiten gesteld. In Amsterdam worden nu bijvoorbeeld veel agenten ingezet in de binnenstad maar daardoor hebben we op andere plekken in de stad weer een probleem. Het is echt een soort waterbed-effect.”

Wat zijn de gevolgen voor het schreeuwend tekort aan agenten in de praktijk? De voorzitter van de Nederlandse Politiebond, Jan Struijs, reageert in de studio op de huidige problemen. 

update
clock 03-07-2017 17:29

De Politie reageert als volgt op de problemen in de korpsen

Roosterdruk in de zomermaanden is in principe een jaarlijks terugkerend gegeven voor elk basisteam; er is minder capaciteit beschikbaar in de basisteams omdat politiemensen zelf ook vakantie nemen in deze periode. Daarnaast vinden er in de zomermaanden traditioneel meer evenementen plaats en krijgen sommige basisteams te maken met veel toeristen. Ook geldt dat de politie delaatste jaren extra capaciteit moeten besteden aan taken als bewaken enbeveiligen, onder andere in het kader van terrorismebestrijding.  Iedere agent heeft recht op verlof en moet dat ook kunnen opnemen. Dat laat onverlet dat het kan voorkomen dat een verlofaanvraag niet wordt ingewilligd indien de dienst dat niet toelaat. Denk bijvoorbeeld aan een evenement zoals de huldiging van Feijenoord of wanneer al veel collegae verlof hebben opgenomen in dezelfde periode. Gedurende deze vakantieperiode kan het voorkomen dat er strakkere keuzes gemaakt moeten worden in het werkaanbod. De situatie kan verschillen per basisteam. Doordat er nu sprake is van een nationaal georganiseerd korps, kan er in overleg met het lokaal gezag, indien nodig tijdelijk met capaciteit worden geschoven. Dat laat onverlet dat de politie gebonden is aan sterkte-afspraken zowel voor wat betreft de beschikbare totale sterkte als voor wat betreft de verdeling van die sterkte over het land.

update
clock 03-07-2017 18:06

Reactie van het ministerie van Veiligheid en Justitie

De vraag om capaciteit is begrijpelijk. Politiecapaciteit is per definitie schaars. Het lokale gezag maakt de keuze waar politiemensen op worden ingezet. Het voordeel van het landelijke korps is dat waar nodig mensen uit andere eenheden kunnen bijspringen. Dat gebeurt regelmatig. De politie werkt er hard aan om de vacatures in de basisteams in te vullen. De politiesterkte is uitkomst van een politieke afspraak en is daarmee een gegeven. De huidige operationele politiecapaciteit is iets hoger dan met de kamer is afgesproken. Of er extra capaciteit bij komt, is aan de onderhandelaars aan de formatietafel.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.