Naast de echte oorlog tussen Israël en Hamas speelt zich op internet een grootscheeps propaganda-offensief af. Een offensief waarbij de strijdende partijen elkaar op Twitter zelfs verbaal te lijf gingen. Waarbij beelden vervalst worden, en waarbij iedere partij zijn eigen waarheid probeert uit te venten. Waar kijken we eigenlijk naar? En wat moeten we geloven?