Het CDA wil opheldering over de Faro-ramp naar aanleiding van de uitzendingen van EenVandaag over de vliegramp van 23 december 1992. Pieter Omtzigt wil weten waarom de OVV, die onlangs door staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu werd verzocht opnieuw te kijken naar de Faro-ramp, voorlopig niets doet. 

De OVV liet weten een onderzoek van drie buitenlandse deskundigen af te willen wachten maar Omtzigt stelt dat de OVV ‘onafhankelijk en op eigen gezag onderzoek hoort te doen’. Ook wil Omtzigt meer weten over de onderhoudsstatus van het verongelukte toestel, wie er voor het onderhoud verantwoordelijk was en wat de rol van het Ministerie van Defensie was aangezien zij eigenaar van het toestel waren. Verder wil het CDA dat stukken die nu geheim zijn verklaard tot 2073, in de openbaarheid komen. Het CDA wil binnen drie weken antwoord. 

Vragen van de leden Omtzigt en Van Helvert (CDA) aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Veiligheid en Justie over de onderzoeken naar de vliegramp op Faro en de mogelijke heropening van dat onderzoek door de OVV. 

1.      Welke nieuwe feiten heeft u geconstateerd die u aanleiding geven om een brief aan de OVV te schrijven waarin u verzoek om een onderzoek te openen naar het ongeval in Faro op 21 december 1992? (Kamerstuk 24804, nr. 88)

2.      Maken de uitspraken van de voormalige onderhoudsmedewerker over het uitgesteld onderhoud van het landingsgestel deel uit van de nieuwe feiten? (eenvandaag, ‘Martinair-ramptoestel Faro onder druk goedgekeurd’,)

3.      Maakt het rapport van AvioConcult over de vliegramp deel uit van de nieuwe feiten?

4.      Deelt u de mening dat de conclusies van het Portugese rapport en van het Nederlandse rapport van de Raad voor de Luchtvaart (‘Comments of the Kingdom of the Nederlands by the Aviation Safety Board, on the final report’)  op cruciale punten van elkaar verschillen in de conclusies?

5.      Kunt u de conclusies van de beide rapporten naast elkaar zetten en aangeven waar de verschillen zitten?

6.      Waarom verzoekt u de OVV om het Portugese onderzoek te heropenen, terwijl uw ambtsvoorganger in 2011 vroeg om het Nederlandse onderzoek te heropenen?

7.      Betekent het feit de Nederlandse staat nu formeel vraagt om heropening van het Portugese onderzoek dat zij de conclusies van het Portugese onderzoek onderschrijft als de oorzaken van de ramp en dat eventueel gewijzigde conclusies ook zal onderschrijven als de oorzaak van de ramp?

8.      Heeft u kennis genomen van de opmerking dat de drie buitenlandse deskundigen opnieuw onderzoek doen, maar dat zij niet over alle documenten kunnen beschikken? (Ramptoestel had nooit naar Faro mogen vertrekken, AD, 18 januari 2016. 

9.      Herinnert u zich dat u toegezegd heeft dat “Ons ministerie er alles aan doet om de beschikbare informatie aan de rechter te verstrekken en te vertalen” (vragenuurtje van 19 januari 2016)

10.  Heeft de rechter de beschikking gekregen over de verklaringen die door de piloten op de dag van de ramp en de dag erna hebben afgegeven?

11.  Hebben de deskundigen de beschikking gekregen over de verklaringen die door de piloten op de dag van de ramp en de dag erna hebben afgegeven?

12.  Is er een inventaris van alle documenten over de Faroramp in het nationale archief en andere archieven in Nederland?

13.  Heeft de rechter inzage in de inventaris van alle documenten over de Faroramp?

14.  Hebben de deskundigen inzage in de inventaris en in alle documenten over de Faroramp? Zo nee, waarom niet?

15.  Welke stukken moeten allemaal geheim blijven tot 2073 (eenvandaag, ‘Martinair-ramptoestel Faro onder druk goedgekeurd’

16.  Leggen de ICAO regels geheimhouding op voor zowel verklaringen als technische data? Kunt u precies aangeven welke zaken om welke reden geheim moeten blijven?

17.  Welke acties kunt en zult u nemen om ervoor te zorgen dat de geheimhouding vervalt bij de documenten over de Faroramp, zodat waarheidsvinding beter kan plaatsvinden?

18.  Herinnert u zich de deelconclusie in de parlementaire enquête Bijlmermeerramp (de ramp vond ook in 1992 plaats) over de Raad voor de luchtvaart: “Het hanteren van het «party system» bij ongevalonderzoek geeft geen garantie voor onpartijdige conclusies. Het systeem laat toe dat grote, invloedrijke, partijen controverses in der minne schikken, indien beider belang daarbij gediend is.” (Kamerstuk 26241, nr. 9. 

19.  Wie zaten ter in het onderzoeksteam dat een dag naar de ramp vanuit Nederland naar Faro afreisde? 

20.  Zou deze conclusie uit de parlementaire enquête over de Bijlmermeerramp ook van toepassing kunnen zijn op het onderzoek naar de Faroramp? 

21.  Wie was verantwoordelijk voor het onderhoud van het vliegtuig op 21 december 1992? Was dat Martinair of de Nederlandse staat die het toestel zou ombouwen tot een tanktoestel?

22.  Wie was de eigenaar van het toestel op het moment van de crash?

23.  Indien het toestel van defensie was, betaalde Martinair dan een huursom voor het vliegtuig? 

24.  Kunt u aangeven wie er opdracht gaf de vervanging van het landingsgestel tot drie keer toe uit te stellen?

25.  Is er gekeken naar de technische staat van het toestel bij het onderzoek naar de ramp? Zo nee, waarom niet? Is er gekeken naar wie er onderhoud deed en wat er mankeerde aan het toestel?

26.  Is het waar dat de toenmalige Inspectie voor de Luchtvaart meerdere malen uitstel heeft verleend voor uit te voeren onderhoud, zoals aan het landingsgestel?

27.  Op welke gronden heeft de inspectie toen dit uitstel verleend? Hoe beoordeelt u dit handelen? 

28.  Is het logboek van het toestel bewaard gebleven? Waar bevindt het zich? Indien het niet bewaard gebleven is, wanneer is het verdwenen?

29.  De OVV heeft aangegeven voorlopig niets te doen met het verzoek van de staatssecretaris Infrastructuur en Milieu maar stelt ‘eerst het onderzoek van de drie buitenlandse deskundigen af te wachten. Hoe valt dit te rijmen met de onafhankelijke positie van de OVV die op eigen gezag en onafhankelijk van derden onderzoek doet? 

30.  Kunt u deze vragen binnen de reguliere termijn van 3 weken beantwoorden?

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.