Door Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid voor het CDA De grootste bezuiniging van dit regeerakkoord vindt plaats op de pensioenen. PvdA en VVD stellen voor om de pensioenopbouw te verlagen. Je kunt straks een pensioen opbouwen van maximaal 1,75% van je middelloon en je bouwt geen pensioen meer op over inkomen boven de €100.000 per jaar. Doordat er minder belastingvrij premie wordt ingelegd, hoopt het kabinet in 2017 €2,9 miljard extra binnen te halen. Daarna halveert dat bedrag weer, want de pensioenen worden een heel stuk lager en dus gaan gepensioneerden fors minder belasting betalen.

Dat is een forse ingreep. De Kamer vroeg al in het najaar (via de motie-Buma) naar berekeningen. En daarna weer via Henk Krol. Die berekeningen kregen we in redelijk onleesbare vorm en werden twee keer herzien. Het kabinet schets een beeld dat het nog steeds mogelijk is om een pensioen te hebben tussen de 70% en 80% van het laatste loon.

Niets aan de hand zou je zeggen, ware he niet dat de berekeningen ervanuit gaan dat je op je 25e gaat werken, dat je werkgever altijd maximaal pensioen toezegt en dat je pensioen altijd geïndexeerd wordt. De laatste jaren is dat allemaal fictie: bijna alle pensioenen zijn bevroren en sommige pensioenen zijn zelfs met 7% verlaagd. Verder moet je doorwerken tot je 71,5e als je nu 25 bent, om dat pensioen te halen. Dat staat overigens allemaal in een bijlage met alleen getallen.

Het is jammer dat het kabinet niet over alternatieven heeft nagedacht. Al een aantal jaren vraagt het CDA om openheid van de kosten van pensioenfondsen. Die krijgen we nog steeds niet. Uit de statistieken van de Nederlandsche Bank weten we dat er voor €1000 miljard vermogen, €31 miljard premie betaald wordt en €25 miljard wordt uitgekeerd per jaar. Maar de kosten? Waarschijnlijk zo’n €5 miljard. Bij verplichte deelname moet dat wat ons betreft openbaar zijn. En waarom daar niet eens heel kritisch naar kijken.

Bij belastingverdragen heeft Nederland in het verleden niet altijd goed op de pensioenen gelet. In het standaard verdrag mag het land, waaruit het pensioen komt, daar belasting over heffen, als het pensioen modaal of hoger is. Maar als je in Spanje gaat wonen mag Spanje de belasting heffen. Vreemd en onrechtvaardig omdat de pensioenopbouw in Nederland belastingvrij was.

Dus regering: wees creatiever als je wilt bezuinigen op pensioenen en neem deze alternatieven eens onder de loep.

Pieter Omtzigt over de plannen van Weekers

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.