Er is in Friesland begrip voor het verbod op het rapen van kievitseieren dit jaar. Friesland is normaliter de enige provincie waar kievitseieren mogen worden geraapt. Begin dit jaar besloot de Raad van State dat er tot nader order geen kievitseieren mogen worden geraapt.

De afgelopen jaren loopt de stand van de kievit langzaam terug. Het provinciebestuur moet nu eerst uitzoeken hoe het met de kievitenpopulatie is gesteld. Tweederde (66%) van de ondervraagde Friezen heeft begrip voor de beslissing van de Raad van State.

'Traditie niet van deze tijd'

Deelnemers vinden vooral dat het behoud van de beschermde vogelsoort belangrijker is dan het Friese gebruik. Iets meer dan de helft (53%) vindt het niet belangrijk dat de traditie van het rapen van kievitseieren in stand wordt gehouden, 45 procent vindt dat wel belangrijk. Daarnaast vinden ze de traditie niet meer van deze tijd, en wordt gewezen op de andere vijanden die de vogel al heeft: “Eieren rapen of roven in het algemeen is een gebruik dat niet meer thuishoort in 2015. De vogels hebben al zoveel vijanden, andere dieren maar vooral ook de mens met bestrijdingsmiddelen en grote machines. Laten we het dan niet erger maken door óók nog te rapen“ aldus een deelnemer.

De helft (49%) van de ondervraagden maakt zich met het raapverbod wel zorgen over de zorg voor de kievit. Kieviten en hun nesten worden namelijk beschermd door rapers; zij zijn verplicht ‘nazorg’ te verlenen.

De verwachting is dat de provincie Fryslân ervoor gaat strijden dat er volgend jaar wel weer eieren geraapt mogen worden. Een kwart (23%) vindt dat in 2016 het eierenrapen sowieso weer moet worden toegestaan, ongeacht de stand van de kievit. Een iets grotere groep (27%) vindt dat het rapen alleen moet worden toegestaan als de stand van de kievit stijgt. De grootste groep (42%) vindt dat het rapen van kievitseieren sowieso moet worden verboden.

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden 1.147 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee uit de provincie Friesland. Het onderzoek vond plaats van 6 tot en met 13 februari 2015.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 70 procent van de panelleden.De software van de onderzoeken is van Vision Critical.