De top van het bedrijfsleven wil een kabinet dat duurzame ontwikkeling stimuleert. Dat schrijven meer dan 70 leiders uit het bedrijfsleven vanmiddag in een open brief aan de kabinetsinformateur, de politieke leiders in de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet. EénVandaag spreekt met twee van de ondertekenaars: topman Antony Burgmans van Unilever en Shell-directeur Rein Willems.

De briefschrijvers waarschuwen voor het uitsterven van plant- en diersoorten en maken zich grote zorgen over het feit dat de problematiek de afgelopen jaren weinig aandacht heeft gehad in de nationale politieke discussie. Zij wensen een kabinet met een mondiale visie op het natuur- en klimaatbeleid. ‘De natuur vormt de basis van ons bestaan, dit moeten we behouden voor nu en voor de toekomst’. Ondertekenaars van de brief vragen de overheid duurzame ontwikkeling te stimuleren. Zij willen een kabinet met een internationale visie op het duurzaam beheren van natuurlijke systemen. Duurzaamheid moet beloond worden in plaats van tegengewerkt door 'het vrij baan geven aan onduurzaam gedrag'. Het schrijven van de open brief is een initiatief van deelnemers van een programma van 'Leaders for Nature' van het IUCN Nederlands Comité (IUCN NL). Het programma wil leiders uit het bedrijfsleven inspireren en betrekken bij behoud van de natuur en verzekering van de integriteit van ecosystemen op mondiaal niveau. Vanmiddag wordt de brief gepubliceerd in het NRC Handelsblad.