Asielzoekers die niet in aanmerking kwamen voor het generaal pardon, kunnen hier alsnog bezwaar tegen maken. Dat heeft de Raad van State beslist in twee zaken van een Turkse en een Iraakse asielzoeker. Dit is een tegenvaller voor staatssecretaris Albayrak, die bezwaarprocedures juist wilde voorkomen. Hoeveel asielzoekers kunnen nu opnieuw in beroep en alsnog in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning?

De Tweede Kamer heeft inmiddels aangegeven een uitleg te willen van staatssecretaris Albayrak. Het CDA noemt de uitspraak van de Raad 'vrij ernstig' en de PVV heeft een spoeddebat aangevraagd.