De Vereniging Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, waarvan ruim 250 artsen lid zijn heeft honderdduizenden euro's beschikbaar gesteld voor de strafzaak die 1300 (ex-)rokers, COPD-patiënten en kankerpatiënten zijn gestart tegen de tabaksindustrie. De tabaksfabrikanten zouden sigaretten bewust volstoppen met verslavende middelen. 

De vereniging is van mening dat zij hun steun moeten laten gelden in de strijd tegen roken. Daarnaast hopen zij op steun van de politiek om roken verder te ontmoedigen. Het huidige anti-rookbeleid loopt achter op andere landen en gaat niet ver genoeg, vinden zij. Als het Openbaar Ministerie de tabaksindustrie besluit te vervolgen zal het de eerste strafzaak tegen de tabaksindustrie zijn in Europa. 

Sick of Smoking

Het balletje is gaan rollen door longkankerpatiënt Annemarie van Veen. Ze is oprichter van de stichting Sick of Smoking en in mei 2016 begon zij, samen met strafrechtadvocate Bénédicte Ficq, een rechtzaak tegen de tabaksindustrie. Volgens Van Veen en Ficq is bewezen dat tabaksfabrikanten willens en wetens schade toebrengen aan de gezondheid van rokers. Ze zijn van mening dat de industrie daarvoor vervolgd moet worden.

De rechtszaak is geen civiele procedure, maar een strafzaak. De eisers willen dan ook geen schadevergoeding, maar vervolging om te zorgen dat de tabaksindustrie echt anders gaat handelen. Het uiteindelijke doel is te voorkomen dat kinderen en anderen ooit nog beginnen met roken, omdat het vrijwel altijd leidt tot een verslaving. 

EenVandaag sprak eerder met Annemarie van Veen en advocate Bénédicte Ficq over deze rechtszaak.

Jeffrey Wigand

Ficq en Van Veen hebben een bijzondere adviseur aangetrokken die al veel ervaring heeft met rechtszaken tegen de tabaksindustrie: de klokkenluider Jeffrey Wigand. Hij werkte in de jaren negentig als biochemicus bij de Amerikaanse tabaksgigant Brown & Williamson. Hij kwam erachter dat het bedrijf stoffen bleef gebruiken waarvan bewezen is dat ze kankerverwekkend zijn en kwam in actie. EenVandaag interviewde hem.