Allochtone daders blijken vaker gevangenisstraf te krijgen dan Nederlandse. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden. Ze bestudeerden meer dan 100.000 strafdossiers en spraken 1500 veroordeelden.

Dit is het meest omvangrijke onderzoek naar het straffen van autochtonen en allochtonen dat tot nu toe is gepubliceerd. De onderzoekers van de Universiteit Leiden kijken vooral naar de soort straf en de lengte ervan. Maar maken onze rechters zich schuldig aan discriminatie? 

Verschillen kunnen volgens het onderzoek verklaard worden door onder andere de aanwezigheid van een strafblad, het wel of niet hebben van een baan en het ontkennen van de misdaad. We spreken met Peter Lemaire, namens de Raad voor de Rechtspraak. 

In Radio EenVandaag een gesprek met Jamal el Hannouche. Hij staat veel cliënten bij van buitenlandse komaf en merkt wel degelijk een verschil tussen autochtone en allochtone cliënten. 'Of rechters onderscheid maken durf ik niet te zeggen, maar ik zie wel vaak dat de taal- en cultuurbarrière leiden tot misverstanden. Daarom is het goed dat er meer onderzoek naar gedaan wordt.'