Tweederde (64%) van de leden van het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds zegt problemen te hebben met investeringen die het ABP doet in bedrijven die kernwapens of onderdelen voor kernwapens maken. Dat blijkt uit onderzoek onder 8.500 leden van het EenVandaag Opiniepanel die nu pensioen opbouwen bij, of ontvangen van het ABP.

Eind vorig jaar bleek uit een rapport van IKV Pax Christi dat er in Nederland vier financiële instellingen zijn die investeren in bedrijven die betrokken zijn bij de ontwikkeling, bouw en onderhoud van kernwapens. Het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds is de grootste investeerder. In totaal heeft het fonds ruim 929 miljoen euro uitstaan bij deze bedrijven.

Acht op de tien (78%) van de leden van het ABP geeft aan dat ze nooit op de hoogte is gesteld van dergelijke beleggingen. 59 procent vindt dat het ABP haar leden eerst om toestemming moet vragen als het gaat om controversiele producten als kernwapens.

IKV Pax Christi keurt het investeringsbeleid van het ABP af, omdat leden geen inspraak hebben in de keuze van de beleggingen terwijl het om uitgesteld loon gaat van deze mensen. Uit het onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid investeringen in bedrijven die kernwapens maken, niet wil.

Ook ING en AEGON investeren in bedrijven betrokken bij de bouw en het onderhoud van kernwapensystemen. Ook dat zou IKV Pax Christi graag anders zien. ‘Maar bij banken kun je als klant je geld weghalen, aan een pensioenfonds zit je vast!, aldus onderzoeker van IKV Pax Christi Wilbert van der Zeijden.

In een reactie laat het ABP vanmiddag, bij monde van vice-voorzitter José Meijer, aan EenVandaag weten te betreuren dat deze investeringen niet bekend zijn bij de leden. “We maken er geen geheim van maar kennelijk is het toch niet voldoende bekend. We zullen in de toekomst streven naar betere communicatie hierover.” Over de kritiek op de investeringen zelf zegt Meijer: “De visie op maatschappelijk ondernemen zou er toe kunnen leiden dat we deze investeringen in de toekomst gaan heroverwegen.”

Tweede Kamerlid van de Christen-Unie Joël Voordewind deelt de kritiek van IKV Pax Christi. Hij zal de minister van Binnenlandse zaken Ronald Plasterk vragen het ABP aan te spreken op haar investeringsbeleid en dit beleid te wijzigen. Hij reageert vanavond in de uitzending. 

Verder spreken we met Wilbert van der Zeijden, onderzoeker bij IKV Pax Christi en pensioendeskundige Martin Pikaart. 

Over dit onderzoek

Aan het onderzoek deden ruim 8.500 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die nu pensioen opbouwen bij, of ontvangen van het ABP.

Het onderzoek vond plaats van 24 december tot 1 januari 2013.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.