De gemeente Aalsmeer en Schiphol zijn in onderhandeling over het uitkopen van omwonenden die gebukt gaan onder de geluidsoverlast. Verkennende gesprekken hierover zijn dit voorjaar begonnen. Dat bevestigen Aalsmeer en Schiphol.

Ongeacht of Schiphol na 2020 verder zal groeien vindt Aalsmeer het nu al tijd voor maatregelen om overlast terug te dringen. Tot 2020 geldt een plafond van 500.000 vliegbewegingen voor de luchthaven, maar daarna zou een toename van het aantal starts en landingen weer mogelijk zijn. Zo hameren Schiphol en KLM al langer op verdere groei. 

Groot deel van de bewoners wil weg

Sinds het voorjaar lopen er daarom gesprekken met Schiphol over verschillende manieren van schadeloosstelling waaronder uitkoop. “Tijdens een bijeenkomst vorig jaar hebben we aan bewoners gevraagd wie er weg zou willen. Bij het hand opsteken was het wel 90 procent die weg wil. Dat hebben we aangekaart bij Schiphol.” Volgens de wethouder verkeren de gesprekken nog in een verkennende fase, maar 'lijken er wel openingen te ontstaan'. Grote vraag is wie dat gaat betalen. "Mijn voorstel zou zijn: hef een taks op korte vluchten en betaal het daarvan.” 

Schiphol bevestigt tegenover EenVandaag dat er met de gemeente Aalsmeer wordt gesproken over een uitkoopregeling. “We zijn ons ervan bewust dat in een aantal deelgebieden mensen meer hinder ervaren (…) We hechten er waarde aan maatwerk te leveren in het kader van hinderbeperking”, aldus de luchthaven in een schriftelijke reactie. 

Solo-actie onbespreekbaar

Uitkopen van omwonenden gebeurt nu op zeer beperkte schaal door de Stichting Leefomgeving Schiphol. Die beheert een miljoenenbedrag van het Rijk, provincie Noord-Holland en Schiphol waarmee ‘hinderbeperkende maatregelen’ worden vergoed, zoals isolatie. Uitkoop wordt alleen als ultieme maatregel toegepast in uitzonderlijke, schrijnende gevallen. Breder opgezette uitkoopregelingen kwamen in het verleden nooit van de grond. Volgens Matt Poelmans, woordvoerder namens de bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), hét overlegorgaan rond de luchthaven, stuitte dat steeds op een veto van Schiphol en de provincies. Hij is niet te spreken over de solo-actie van Aalsmeer. “Dit is wat ons betreft onbespreekbaar. De afspraak is om samen op te trekken. We zijn niet tegen een uitkoopregeling, maar dan niet alleen voor Aalsmeer.”

Poelmans noemt de gesprekken bovendien 'prematuur'. Zo zijn alle partijen rond Schiphol in afwachting van het cruciale Milieu Effect Rapport (MER), dat duidelijk moet maken hoeveel groei er binnen de milieu- en geluidsgrenzen nog mogelijk is. Het verschijnen van dat rapport is meerdere keren uitgesteld. Poelmans: “Onze inzet is: minder vluchten. Op de tweede plaats meer hinderbeperking, en uiteindelijk moeten we het pas gaan hebben over meer compensatie.” 

Reactie Schiphol

reactie

"Wij werken samen met de gemeente Aalsmeer en kennen de Position Paper, waarin zij voorstellen doen voor hinderbeperking in Aalsmeer. Een van de genoemde maatregelen is het organiseren van een zogenaamde uitkoopregeling. Schiphol is in gesprek met Aalsmeer om op basis van een gezamenlijke agenda te bekijken wat de haalbaarheid van deze en andere voorgestelde maatregelen is.

Wij zijn ons ervan bewust dat in een aantal deelgebieden mensen meer hinder ervaren, als gevolg van een toenemend gebruik van de Aalsmeerbaan. Schiphol hecht er waarde aan om samen met haar partners te bevorderen dat voor deze gebieden maatwerk wordt geleverd in het kader van de hinderbeperking.

 Tenslotte verwijzen we naar de Stichting Leefomgeving Schiphol, die als taak heeft de leefkwaliteit in de zwaar belaste gebieden rondom Schiphol te bevorderen. Deze onafhankelijke stichting wordt gefinancierd door Schiphol, Noord-Holland en Ministerie I&W. De Stichting heeft ook een individueel programma, waar mensen individueel gedupeerden een beroep op kunnen doen. In uiterste gevallen heeft de Stichting het middel om mensen uit te kopen."

 Reactie bewonersvertegenwoordiging Schiphol 

reactie
clock 08-09-2018 08:49

Uitkoop mag geen afkoop worden

De bewonersvertegenwoordigers zijn uiteraard voor compensatie van ernstig gehinderden, maar als onderdeel van een akkoord over de ontwikkeling van Schiphol na 2020. Onze eerste prioriteit is vermindering van het totaal aantal vluchten.Vervolgens willen we hinderbeperking en een eerlijke verdeling van de overlast. Als dat niet lukt, dan kan schadevergoeding voor de meest gedupeerden een oplossing zijn. Maar het mag geen afkoop van ellende zijn op de ene plaats ten koste van een andere. Compensatie is ook geregeld in het Aldersakkoord 2008. Daarbij is SLS opgericht om zo'n schadevergoedingsregeling uit te voeren. De voorwaarden zijn echter zo strikt dat bijna niemand daarvoor in aanmerking komt. Tegen onze zin is het budget van 30 miljoen besteed aan andere gemeentelijke projecten. Dat mag niet opnieuw gebeuren. Uitkoop is dus onderdeel van het vraagstuk wonen en vliegen waarover de ORS advies moet uitbrengen aan de minister van IenW. Moet gebeuren door all drie partijen (sector, bestuurders, bewoners) samen, niet doorkruisen met onderonsjes van Schiphol met aparte gemeenten. Wat ons extra achterdochtig maakt is dat een ander onderdeel van wonen en vliegen achter onze rug om is bedisseld. Dat is de versoepeling van woningbouw binnen de geluidscontouren. De truc daarvan is dat de gemeenten mogen bouwen, Schiphol mag vliegen en dat de nieuwe kopers moeten tekenen dat ze geen bezwaar meer mogen maken tegen overlast. Dat klaagverbod moet van tafel. Helaas stagneren de onderhandelingen door vertraging MER. Die is al drie keer afgekeurd. Wij willen uitholling van de ORS voorkomen en eisen garanties in de onderhandelingen volgende week.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.