In RTL Late Night beweerde journalist Huib Stam, uitgenodigd naar aanleiding van het verschijnen van zijn boek 'Tien jaar Lichter', dat een flink aantal Nederlanders op dit moment in aanmerking komt voor een maagverkleining. Die operatie wordt ingezet om morbide obesitas tegen te gaan. Volgens Stam lijden 300 duizend Nederlanders aan morbide obesitas. Kloppen zijn cijfers?

Volgens Theo Aufenacker, bariatrisch chirurgh in het Rijnstate Ziekenhuis, ligt het echte getal waarschijnlijk nog hoger. Hij rekent voor hoeveel mensen er in Nederland kampen met ernstig overgewicht en hoeveel mensen er de afgelopen jaren zijn geopereerd: "Ongeveer 1,5 procent van de bevolking heeft ernstig overgewicht. In 2007 waren dat ongeveer 222 duizend patiënten en in 2012 336 duizend patiënten. Als je dat doorrekent, wordt dat alleen nog maar meer." 

Liever gedragstherapie

Toch legt Liesbeth van Rossum, hoogleraar obesitas en stress aan het Erasmus MC, uit dat het wel uitmaakt door welke bril je naar de cijfers kijkt: die van de verzekeraar of die van de artsenrichtlijn. "Als we kijken naar de richtlijnen van de zorgstandaard, dan is het zo dat mensen voor een maagverkleining eerst nog intensieve begeleiding moeten krijgen." Hierbij valt te denken aan gedragstherapie om hun leefstijl te veranderen. Dat kan in combinatie met een operatie zijn, maar soms zal ook blijken dat een operatie niet meer nodig is. Van Rossum pleit ervoor dat de focus voor mensen gaat liggen op die op leefstijl gerichte veranderingen krijgen en dat die vergoed worden. Dat is nu nog niet zo.

Feit of fictie?

De uitspraak in RTL Late Night van Huib Stam, dat 300 duizend Nederlanders in aanmerking komen voor een maagverkleiningsoperatie, is juist. Als je naar het aantal mensen met zwaar overgewicht kijkt, ligt dat aantal nog veel hoger dan beweerd. Toch kan het zo zijn dat een maagverkleining niet nodig of gewenst is. Andere methoden om af te vallen zijn mogelijk beter.