Een einde aan vooroordelen over obesitas zodat patiënten eerder aan de bel trekken: dat is het doel van een nieuwe campagne. "Nu wordt obesitas te weinig behandeld. We wachten pas tot iemand een hartinfarct of kanker krijgt", zegt hoogleraar Van Rossum.