In het straatarme Ghana worden vrouwen nog altijd besneden. De complicaties van zo'n besnijdenis kunnen iemands gezondheid totaal verwoesten, maar medische voorzieningen zijn er beperkt. De Nederlandse uroloog Hans Wall probeert hier iets aan te doen. Een special over vrouwenbesnijdenis in Ghana

Wall verzamelt ziekenhuisspullen die hier overtollig zijn geworden en daar nog gebruikt kunnen worden. Het gaat vaak om verouderde aparatuur. Zes maanden per jaar opereert hij belangeloos, vooral ook de vrouwen die zijn besneden.

Kwelling

Een vrouwenbesnijdenis leidt niet zelden tot verschrikkelijke kwalen. Zelfs gewoon naar het toilet gaan is vaak al een dagelijkse kwelling.

Vrouwenbesnijdenis in Ghana