Afgelopen woensdag hebben wij een reportage uitgezonden over Syriëgangers. Daarin zijn fragmenten te zien van een muziekclipje. Mocht de indruk zijn ontstaan dat de personen, die in dat clipje herkenbaar in beeld zijn, ook Syriegangers zijn of daarbij betrokken zijn geweest, wijzen wij erop dat dat onjuist is.