Tot een jaar geleden bestond een voorziening als een Blijf van mijn Lijfhuis voor mannen nog niet. Nu, een jaar later, blijken al flink wat mannen in nood de opvang te hebben gevonden.

Mannen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld, maar ook mannen die gedwongen worden tot eerwraak en mannen die vanwege hun homoseksualiteit bedreigd worden vinden onderdak.

EénVandaag ging op bezoek bij een opvanghuis voor mannen en sprak daar met slachtoffers. Ook spreken we hoogleraar Interpersoonlijk geweld Renée Römkens over de hedendaagse aandacht voor mannen als slachtoffer en met coach agressieregulatie Harold van de Pol over wat voor soort mannen dit overkomt.

Mannelijke slachtoffers huiselijk geweld