De film 'Marie Heurtin' die deze week in première gaat, vertelt het verhaal van de doofblinde Marie. Zij leert van een non een handalfabet, dat nog steeds gebruikt wordt. Maar de methode staat nu onder druk.

In de 19e eeuw leveren de ouders van 'Marie' het meisje af bij de nonnen. Ze zijn radeloos omdat het doofblinde meisje onhandelbaar zou zijn. 

Zuster Marguerite is vastbesloten de onaangepaste Marie te leren communiceren. Er onstaat een tedere, intensieve  band tussen de twee, waardoor Marie’s belevingswereld steeds groter wordt, gevuld met menselijk contact, vreugde en taal.

De non weet haar vertrouwen te winnen en ontwikkelt voor het eerst in de geschiedenis een soort handalfabet waardoor Marie met haar aangeboren doofblindheid leert haar gevoelens en gedachten te uiten en tot communicatie te komen. Een wonder. 

Deze methode, waarbij lettertekens van het alphabet voelbaar worden gemaakt op de hand, wordt tot op de dag van vandaag nog gebruikt bij aangeboren doofblinden om hen te leren horen en spreken met de hand. 

Belang bewezen

Er is net voor het eerst wetenschappelijk aangetoond dat alleen door zo’n affectieve relatie,  doofblinden hun emoties leren uiten en zich verder kunnen ontwikkelen en uiteindelijk ook taal leren begrijpen. Heel belangrijk voor hun welbevinden en het kan mogelijk probleemgedrag voorkomen.

Maar de enige Europese hoogleraar doofblindheid, Marleen Janssen, luidt de noodklok. Zij is bang dat bij de overheveling van zorgtaken van de overheid naar de gemeente deze uiterst kwetsbare groep in de problemen gaat komen en in een isolement raakt. Dit omdat er geen geld meer is  om ouders en hulpverleners  deze intensieve en tactiele gebarenmethode aan te leren.

In EenVandaag een gesprek met de doofblinde Johan Groskamp die familie, begeleiders en vrienden van doofblinden tactiele communicatie leert. 

Daarnaast Gijs Brüggeman. Hij is ook doofblind.

Marleen Janssen, hoogleraar orthopedagogie, houdt zich specifiek bezig met doofblinden en maakt zich zorgen over wat de introductie van specifieke zorg bij gemeenten gaat betekenen voor deze groep mensen.

Bekijk hier de trailer van de film: