Er is jaren voor gestreden en alles leek in kannen en kruiken: de aanleg van een vierbaansweg tussen Dokkum en Drachten. Toch rijst er vanuit Den Haag twijfel over het nut van de vierbaansweg en een bijbehorend bedrijventerrein. Reden daarvoor is een in de nabijheid liggend Nationaal Landschap. De PvdA in de provincie Friesland is verbaasd over de plotselinge twijfel en pleit voor het opheffen van de Nationale Landschappen. Volgens de partij is de weg broodnodig vanwege de economische ontsluiting van het noorden en de verkeersveiligheid. Wat wint er? Economie of ecologie...