Aankomende docenten krijgen tijdens hun opleiding te weinig les over hoe om te gaan met pesten in de klas. Dat zegt de Stichting Aandacht voor pesten na eigen onderzoek.

Zij spraken met met meerdere studenten van verschillende PABO's. De meerderheid gaf aan te weinig les te krijgen over pesten in de klas. Sinds de dood van Tim Ribberink, die twee jaar geleden zelfmoord pleegde omdat hij gepest zou worden, staat het onderwerp pesten op de politieke agenda.

Dit voorjaar presenteerde Staatssecretaris Dekker samen met kinderombudsman Marc Dullaert hun gezamenlijke plan van aanpak tegen pesten. Loes Ypma, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, vindt dat er snel meer aandacht moet komen voor het onderwerp op de lerarenopleidingen.