Jongeren vinden dat de media, op de relschoppers na, de meeste schuld dragen aan het uit de hand lopen van Project X in Haren. Volgens de helft (47%) van de jongeren is ook Facebook medeverantwoordelijk. Zij vinden dat de netwerksite moet ingrijpen als het uit de hand dreigt te lopen.

Bijna driekwart (73%) vindt dat Facebook de privacy-instellingen voor evenementen moet aanpassen, zodat deze standaard staat ingesteld op ‘alleen genodigden’. De helft (51%) van de jongeren vindt echter dat Facebook geen enkele schuld draagt aan de rellen in Haren. Zij vinden dat niet de netwerksite maar de gebruiker moet opletten.

Ingrijpen in Twitterbericht

De meerderheid (58%) vindt dat je op internet niet mag oproepen tot een Project X-feest; 35 procent vindt dit wel kunnen. De voorzitter van politievakbond ACP stelde voor te onderzoeken of ingegrepen kan worden in de Twitterberichten van “notoire onruststokers”. Ruim zes op de tien jongeren (62%) vinden ingrijpen een goed plan.

Geen privacy voor relschoppers

Bijna negen op de tien jongeren (88%) zouden beeldmateriaal van relschoppers met de politie delen. Ruim driekwart (77%) vindt dat zelfs een burgerplicht. Dit verandert als er vrienden of familieleden op de opnames staan: 30 procent vindt dat je het niet kunt maken om hen bij de politie te verklikken. Dat de politie beelden van relschoppers op internet plaatst, vindt 87 procent een goede zaak. Zij zijn van mening dat het identificeren van de relschoppers zwaarder weegt dan hun recht op privacy. Net als minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vinden jongeren (96%) dat de relschoppers moeten opdraaien voor de schade.

Alternatief feest is beloning

Of Haren een alternatief feest had moeten organiseren, daarover zijn de meningen verdeeld: 46 procent vindt van wel, 48 procent van niet. Jongeren denken dat door een alternatief feest de overlast in het dorp beperkt was gebleven, maar vrezen dat er dan nog meer jongeren naar Haren zouden zijn afgereisd. En, zoals een respondent zegt: “Een alternatief feest was een beloning geweest voor de relschoppers. Geen goed idee dus.” De meerderheid (54%) denkt dat het organiseren van alternatieve feesten nieuwe oproepen voor andere Project X-feesten stimuleert.

Uit nieuwsgierigheid naar Project X

Ondanks de rellen in Haren, zou 37 procent van de jongeren naar een Project X-feest bij hen in de buurt gaan of dit overwegen. Hun belangrijkste drijfveer is nieuwsgierigheid.

Over dit onderzoek

Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden op 24 en 25 september 2012, deden 1.920 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Download