Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, het gelijkheidsbeginsel en discriminatieverbod, is bij een meerderheid van de mensen niet bekend. Op de vraag of mensen weten wat er in dit artikel staat, geeft 48 procent een bevestigend antwoord. Maar als zij vervolgens een lijstje krijgen voorgelegd met zes mogelijkheden (allen Grondwetartikelen), blijkt een kwart (23%) toch voorbij te gaan aan het eerste artikel. 

Ruim een derde van alle mensen (37%) zegt te weten wat artikel 1 inhoudt en geeft ook daadwerkelijk het goede antwoord. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 30.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. 

Zaterdag bestaat de Grondwet precies 200 jaar. In dat kader daagde het National Comité 200 jaar Koninkrijk mensen uit om een nieuw artikel voor de Grondwet te schrijven. EenVandaag legde drie voorstellen voor nieuwe artikelen voor aan het Opiniepanel. Voor twee van de voorstellen is een meerderheid te vinden, namelijk voor het opnemen van rechten voor dieren (56%) en het beschermen van klokkenluiders (84%). Voor het invoeren van een burger-eed, waarin zij beloven de Grondwet te zullen respecteren en de plichten van het Nederlanderschap trouw te zullen vervullen, is geen meerderheid (30%). 

Andere resultaten van het onderzoek: 

  • Vier op de tien (40%) vinden dat majesteitsschennis opgeheven moet worden; de meerderheid (53%) vindt van niet. 
  • Ruim een derde (38%) vindt dat de Eerste Kamer afgeschaft moet worden; 50 procent vindt van niet. 
  • Een derde (31%) vindt vrijheid van meningsuiting zo belangrijk dat mensen zelfs discriminerende opmerkingen mogen maken; 63 procent vindt van niet.
  • Ruim een kwart (28%) vindt dat de doodstraf weer ingevoerd zou moeten worden; tweederde (66%) vindt van niet. 

Meer uitslagen leest u in het onderzoeksrapport rechtsboven. Ook vindt u hier de uitslagen van het onderzoek onder jongeren. 

over dit onderzoek
clock 27-03-2014 01:00

Aan het onderzoek deden 30.156 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 t/m 27 maart 2014. 

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Lees ook