Kinderen van wie de moeder is vermoord door hun eigen vader, worden verplicht tot het bezoeken van diezelfde vader in de gevangenis. Bureau Jeugdzorg vindt dat het bezoek belangrijk is voor de band van de kinderen met hun vader. 

Maar hoe wenselijk is het als kinderen de moordenaar van hun moeder opzoeken? En wat voor gevolgen heeft dit als diezelfde kinderen op een leeftijd komen waarop ze beseffen wat er vroeger door hun vader gedaan is? Tot nu toe ontbreekt gedegen onderzoek. 

In EenVandaag spreekt Janny de Jongh, wiens dochter voor de ogen van de kinderen vermoord werd door hun vader. Zij wil dat er eindelijk onderzocht gaat worden wat deze plichtmatige omgangsregeling voor gevolgen heeft voor de kinderen op latere leeftijd. 

 

In België is er in tegenstelling tot Nederland geen goede behandeling voor ontoerekeningsvatbaar verklaarde gevangenen. In EenVandaag: is een dergelijke overplaatsing mogelijk en zit Nederland hier op te wachten?