Er moet een zwarte lijst komen voor dieven in de ouderenzorg. Daarvoor pleiten het Nationaal Ouderenfonds en Hoffman Bedrijfsrecherche.

Beroving van bejaarden in bejaardencentra en zorginstellingen door personeel komt nog steeds voor. Omdat er vaak geen aangifte wordt gedaan kunnen stelende personeelsleden zo weer aan de slag bij een andere instelling. De zwarte lijst moet daar een eind aan maken.