Zwaar gehandicapten moeten langer wachten op intensieve zorg. Het aantal mensen dat complexe zorg nodig heeft, groeit hard. Maar die zorg is zo intensief en duur dat organisaties geen nieuwe cliënten meer aannemen. "Meer geld en personeel nodig."