De Amerikanen hebben het al lang in de gaten: China is een absolute wereldmacht en moet ook zo behandeld worden. Daarom wordt de Chinese president Hujintao die op dit moment op bezoek is bij president Obama, met alle egards behandeld. De rode loper is letterlijk en figuurlijk uitgerold. Het tekent de nieuwe verhoudingen op het wereldtoneel. De Chinezen komen er aan.

Er zullen met name economische onderwerpen besproken worden maar ook de mensenrechten zullen aan bod komen. Tijdens een officiële ceremonie zal Obama de Chinese president welkom heten. Daarop volgt een privé diner waar ook minister Hillary Clinton (buitenlandse zaken) bij aanwezig zal zijn.

Volgens de VS houdt China de zwakke Chinese munt kunstmatig zwak, maar Hu heeft in interviews met Amerikaanse media gezegd, dat hij de dominantie van de Amerikaanse dollar in het internationaal monetair stelsel als product van de verleden tijd ziet. Volgens HU moeten beide naties meer wederzijds vertrouwen opbouwen.