De samenwerking binnen Air France-KLM verloopt ruim tien jaar na het samengaan nog steeds uitermate stroef, er is sprake van groot onderling wantrouwen. Beide partijen betichten elkaar ervan het eigenbelang voor te laten gaan op het groepsbelang. Dit blijkt uit een vertrouwelijk rapport in handen van EenVandaag. 

Het gaat om een onderzoek onder 50 managers van Air France-KLM, uitgevoerd in opdracht van de Frans-Nederlandse vakbonden. Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie, is geschokt door de resultaten: “De ondervraagde managers twijfelen er zelfs aan of Air France-KLM in staat zal zijn te overleven.”

Tijdbom

De managers zien de toekomst van Air France-KLM somber in. KLM-managers stellen: “Frankrijk is een soort Griekenland maar dan groter. De Franse economie is een tijdbom en Air France is een kleine tijdbom.” Air France-managers zeggen: “Nederlanders voelen zich superprofessioneel, supercool en dat zeggen ze ook. Wij voelen ons de Marokkanen van de Nederlanders. Je kunt wel leuk resultaten najagen en 30% van het personeel wegsnijden maar de werklast komt uiteindelijk op onze schouders te liggen.”

Enorm onderling wantrouwen

Managers van zowel Air France als KLM denken allebei dat de ander uit is op het eigenbelang in plaats van het grotere, gezamenlijke belang. Fransen vinden dat ze competenter zijn dan de Nederlanders: “Bij Air France kijken we naar wat het beste is voor het geheel. Bij de KLM staan de belangen van de KLM voorop”, aldus de Franse managers. Nederlanders vinden dat de Fransen vooral uit zijn op baanbehoud.

Angstcultuur

De ondervraagde managers zouden vooral graag zonder taboes of angst hun mening willen geven. Managers in het onderzoek: “Het is ons verboden de toekomst openlijk te bespreken. Topmanagers zouden moeten luisteren naar de mensen die dit werk elke dag doen. Wanneer krijgen deze mensen de gelegenheid hun visie te presenteren zonder het risico ontslagen te worden?” Vakbondsvoorzitter Castelein van De Unie herkent deze angst: “Medewerkers zijn bang hun mening te geven uit angst voor ontslag.”

Leegroven KLM

Onder de managers Air France-KLM is angst voor de verhoudingen binnen het bedrijf. Castelein: “Zorg ervoor dat de Fransen niet in stilte de komende tijd gaan roven bij KLM. Een van de Franse vakbonden spreekt al letterlijk over de ‘oorlog’ aan KLM-ers.”  De cultuurverschillen tussen Air France en KLM zijn ruim 10 jaar na het samengaan nog steeds onoverbrugbaar, zo blijkt uit het onderzoek. Castelein in EenVandaag: “De Fransen weten nog steeds geen winstgevend bedrijf neer te zetten. Terwijl KLM wel enorme productiviteitsverbeteringen heeft laten zien. De Franse piloten staken het bedrijf bijna kapot."

KLM’s reactie op het Frans-Nederlands onderzoeksrapport

"In de media zijn berichten verschenen over een onderzoeksrapport van Air France-KLM en de onderlinge samenwerking.

Het rapport dat EenVandaag in handen heeft, gaat om een onderzoek onder 50 managers van Air France en KLM, uitgevoerd in opdracht van de Frans-Nederlandse vakbonden, bevat daarmee het sentiment van zowel Franse als Nederlandse collega’s. 

Gezien de discussies van de afgelopen jaren en maanden begrijpen we de verschillende sentimenten en kunnen we de geschetste situaties in het rapport plaatsen. Daar waar het beter moet, maar ook daar waar het wel goed gaat. We nemen deze sentimenten uiterst serieus.

De komende periode zullen we gezamenlijk met Air France en Air France-KLM bepalen hoe we hier lessen uit kunnen trekken en tot verbeteringen komen daar waar dat nodig is. Hierin zullen we uiteraard de diverse scenario’s uit het rapport over hoe verder, ook meenemen."

Update: Air France-KLM kiest ervoor de opdrachtgevers van het onderzoek te laten reageren op ons verzoek om een reactie.

In een telefonisch gesprek met opdrachtgever voor het onderzoek Omnes (samenwerkende vakbonden van Air France en KLM) laten twee vertegenwoordigers (Geoffroy Bouvet, Voorzitter OMNES en Robert Swankhuizen, Voorzitter/President Nederlandse Vereniging van Luchtvaart Technici NVLT) weten de negatieve berichtgeving over het rapport te betreuren. Met het rapport wilde Omnes inventariseren hoe werknemers de samenwerking tussen Air France en KLM ervaren. Volgens hen geeft het onderzoek een beeld van de onderlinge relatie en dient het rapport juist als startpunt om te werken aan oplossingen en verbeteringen. In mei van dit jaar zijn binnen Omnes werkgroepen geformeerd om verbeteringen uit te werken. Voorzitter van de Air France KLM Group Jean-Marc Janaillac heeft beloofd de uitkomsten van de werkgroepen over te nemen en de verbeteringen te willen realiseren.”

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.