Jongeren met een arbeidshandicap, zogenaamde Wajongers, gaan zich verenigen in een belangenvereniging met de naam Tooon. Volgens vakbond De Unie, een van de initiatiefnemers van de club, is dat hard nodig. Het aantal jongeren met een arbeidshandicap rijst namelijk de pan uit. Het merendeel van die jongeren wil en kan werken, maar in de praktijk zit de meerderheid thuis achter de geraniums.

Kortom: het systeem werkt niet. Tooon wil daar verandering in brengen. Tooon wil opkomen voor de jongeren en bedrijven enthousiast maken om ze in dienst te nemen.

Rob Kars (De Unie) zegt daarover: “Wij geven ze een opkontje, hebben de vereniging opgericht, een website in elkaar geschroefd en een helpdesk georganiseerd. Nu is het de bedoeling dat de arbeidsgehandiapte jongeren het zelf overnemen en daarmee zelf ook invloed gaan hebben op hun eigen toekomst en hun inzet in voor de maatschappij.”

In de Wajong, zoals de uitkeringsregeling voor arbeidsgehandicapte jongeren heet, zitten nu 200.000 jongeren, en er komen er ieder jaar maar liefst 20.000 bij.