Vluchtelingenwerk Nederland is naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Die zijn nodig om de vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Eritrea, met een verblijfsvergunning te helpen bij het inburgeren.

De meeste vluchtelingen uit Syrië en Eritrea krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning. Ze kunnen dan het AZC verlaten en een nieuw leven beginnen ergens in Nederland. Maar gemeenten kunnen de vluchtelingen niet huisvesten: er zijn niet genoeg huurwoningen.

Als de vluchtelingen dan toch een huis hebben gekregen, worden ze door de overheid losgelaten en zijn ze aangewezen op de hulp van Vluchtelingenwerk. Een gesprek met Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk en verslaggever Liesbeth Witteman bezoekt voorlopig voor het laatst de Syrische Salah en haar gezin in Kwintsheul.