Steeds vaker is er de wens om ouders aan huis te verzorgen in plaats van in een verzorgingshuis. Een woning aan het bestaande huis bouwen lijkt dan een mooie oplossing, maar dat stuit in veel gevallen op weerstand bij de gemeente. Hetty Witteveen uit Epe wil graag voor haar ouders Riet en Willem zorgen. Het liefst zou ze een tijdelijke woning in haar eigen tuin plaatsen. De gemeente Epe staat dat echter niet toe. Agnes Kant pleit daarom voor een ontheffingswet als het gaat om bouwen in de tuin om ouders te kunnen verzorgen.