Elk jaar worden miljoenen schapen, varkens en runderen dwars door Europa vervoerd. Vaak zijn de dieren meer dan 40 uur onderweg. Op de bestemming zijn veel dieren uitgeput en uitgedroogd, of nog erger, al overleden. TweeVandaag kijkt samen met Stichting Wakker Dier naar deze lange transporten in de snikhete zomer.

Met name varkens worden in groten getale vervoerd. Nederland exporteert inmiddels bijna 7 miljoen levende varkens per jaar -een verdubbeling in vijf jaar tijd. Bijna eerderde van onze bevolking dus, dat aan varkens per jaar wordt geëxporteerd. Meer dan een miljoen van de varkens gaan naar slachthuizen in Italië en Spanje om daar geslacht of vetgemest te worden.