We worden steeds ouder. Een van de gevolgen is dat wijkverpleegkundigen het drukker krijgen. Vooral op het platteland, want daar gaat de vergrijzing het snelst. Tegelijkertijd groeit het personeelstekort in die beroepsgroep.

Ook onder wijkverpleegkundigen vindt er vergrijzing plaats. Daarnaast is het voor werkgevers lastig om nieuwe zorgmedewerkers vast te houden.

'Alleen maar drukker'

Die ontwikkelingen leiden ertoe dat wijkverpleegkundigen als Uilkje Attema steeds vaker 'nee' moeten verkopen als mensen zorg aanvragen. Attema, die werkt in de omgeving van het Friese dorp Bolsward, moet soms kilometers rijden om haar cliënten te bereiken. En dat kost tijd. Tijd die ze eigenlijk niet heeft.

Omdat er wijkverpleging beschikbaar is, worden ouderen eerder uit het ziekenhuis ontslagen, vertelt ze. Daarmee worden hoge ziekenhuiskosten uitgespaard. Maar de wijkverpleging krijgt het daardoor ook drukker en dat wordt alleen maar meer.

Bekijk ook

Meer samenwerking

De toekomstscenario's zijn vaak pessimistisch: minder mensen moeten meer ouderen verzorgen en die thuiswonende senioren zijn ook nog eens vaker ziek. Ze hebben dementie of een combinatie van lichamelijke klachten en beperkingen.

De Leeuwardercourant kopte onlangs dat 'thuiswonen tot je dood' in Friesland over 10 jaar niet meer mogelijk zal zijn. Wijkverpleegkundige Attema denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen, maar vindt wel dat het anders moet. Ze pleit voor meer samenwerking tussen thuiszorgorganisaties, iets wat in feite tegen het principe van marktwerking ingaat.

info

4,8 miljoen 65-plussers in 2040

5 procent van het totale zorgbudget in Nederland gaat naar de wijkverpleging. Terwijl de cliëntengroep steeds groter wordt. Nu al zijn er ruim 3 miljoen 65-plussers, dat worden er rond de 4,8 miljoen in 2040. Ongeveer 330 duizend mensen zullen dementie krijgen.

Het overheidsbeleid is erop gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, mensen willen dat zelf vaak ook. Minister Helder (Langdurige Zorg) gaf op 20 juli aan dat er geen geld bij komt voor de zorg in de wijk.

Terug naar de jaren 80

Wat eigenaar van de grote thuiszorgorganisatie Buurtzorg, Jos de Blok, betreft moeten we terug naar hoe het in de jaren 80 ging. In die jaren werkte hij zelf als wijkverpleegkundige in Lochem. "Wat vroeger door één persoon gedaan werd, wordt nu door twaalf mensen gedaan: een diabetesverpleegkundige, dementie-casemanager, een wondverpleegkundige, aparte technische teams..."

En die mensen moeten allemaal met elkaar afstemmen want anders gaat het mis, zegt hij. "Daar gaat dus heel veel tijd inzitten. Je kunt de wijkverpleegkundige het beste al die taken weer terug geven. Dat spaart tijd en maakt het werk ook weer aantrekkelijk."

5 procent zorgbudget voor zorg in de wijk

Inge Borghuis is bestuurder van Amstelring, een organisatie van verpleeghuizen en wijkzorg, zij wijst nog op iets anders. "Bij medische zorg denkt iedereen aan ziekenhuizen. Maar met deze cijfers van vergrijzing is dat niet zo, medische zorg is vooral zorg thuis. Dat is iets dat iedereen moet beseffen en waar de financiering ook op ingesteld moet worden."

Bekijk de tv-reportage over dit onderwerp.

Bekijk ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.