De tabaksindustrie krijgt te maken met steeds meer verzet. Ook tandartsen en huisartsen doen nu samen met advocaat Bénédicte Ficq aangifte tegen de tabaksfabrikanten.

Rob Dijkstra, voorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap, zegt tegen RTL Nieuws dat roken de belangrijkste enkelvoudige verklaring van gezondheidsproblemen en vroegtijdige sterfte in Nederland is. "Als huisartsen willen we bijdragen aan een gezonde samenleving en daarom steunen we deze aangifte."

Ook de tandartsen doen aangifte

Tabak is 'verreweg de belangrijkste oorzaak van mondkanker' en dat is volgens de tandartsen reden genoeg om ook aangifte te doen. Volgens de tandartsen is in meer dan 75% procent van de gevallen mond- en keelkanker direct toe te schrijven aan roken. Eerder deed de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) al aangifte tegen de tabaksindustrie. 

Sjoemelen met sigaretten

De tabaksindustrie krijgt het steeds zwaarder. Het begon in 2016. Strafrechtadvocate Ficq deed toen namens een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten aangifte tegen de tabaksindustrie. Volgens Ficq is bewezen dat tabaksfabrikanten willens en wetens schade toebrengen aan de gezondheid van rokers en moeten ze daarvoor vervolgd worden. Dit omdat de sigarettenindustrie volgens hen verslavende stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken, blijven gebruiken. De aanklacht tegen de industrie luidt: het opzettelijk benadelen van iemand anders gezondheid. De aangifte is gericht tegen fabrikanten die hun waren in Nederland aanbieden.

Ook kinderartsen doen aangifte