Portret van een afgedankte school die een nieuwe bestemming krijgt: de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus. Hoe is dat voor de vluchtelingen, de buurtbewoners en de gemeente?

In Wolvega zijn sinds half december negen vluchtelingengezinnen gehuisvest in een oude school. Dit is de eerste huisvestingsoplossing nieuwe stijl: sober en doelmatig noemt de regering het. Meerdere vluchtelingen in één pand, tot er definitieve huisvesting gevonden wordt. De bedoeling is dat er nog 14.000 vluchtelingen op zo’n manier gehuisvest gaan worden. EenVandaag volgde het huisvestingsproces van A tot Z. De camera van EenVandaag was overal bij:

Bij de verbouwing van de school: Burgemeester Gerard van Klaveren van de gemeente Weststellingwerf, waar Wolvega onder valt zegt daarover: ‘Het is uitermate sober, geen luxe. Iedere familie heeft een lokaal met een schot waar de bedden achter staan. Keuken, wc en douche moeten ze delen.’ 

Bij de intake-gesprekken met de families in het asielzoekerscentrum in Oranje: de familie Ibesh: ‘Wij zullen daar gek worden, mijn gezin en ik. Ik kan niet nog een keer zes maanden met anderen samenwonen.' Marco Florijn, de ambassadeur van het platform ‘Opnieuw Thuis’ dat dit jaar nog 43.000 woningen voor vluchtelingen moet gaan vinden reageert: ‘Het kan niet zo zijn dat vluchtelingen deze vorm van opvang gaan weigeren.'

Buurtbewoners

EenVandaag filmde ook bij de open dag die voor de buurtbewoners werd georganiseerd. Buurman Be Oudekereken zegt: 'Het is voor ieder een waagstuk, voor de buurt, voor Wolvega, voor heel Nederland.' En natuurlijk waren we ook bij de verhuizing en de eerste ontmoetingen in Wolvega.

De families worden gehuisvest volgens het Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement (GZZA). Uiteindelijk moeten 14.000 vluchtelingen op eenzelfde manier gehuisvest worden. Dat is bedacht om de ‘prop’ van duizenden mensen uit de azc’s te krijgen die al een verblijfsvergunning hebben maar nog wachten op huisvesting.

Half jaar in school

Volgens dit arrangement worden meerdere vluchtelingen (ten minste vier) gehuisvest in bijvoorbeeld een omgebouwde school of kantoorpand. Ze blijven onder de regie van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), wat betekent dat het COA voor een periode van een half jaar honderd euro per vluchteling per week aan de gemeente betaalt. Het is de bedoeling dat de vluchtelingengezinnen een half jaar in de school verblijven en dan doorstromen naar een sociale huurwoning.

De GZZA is sinds het bestuursakkoord dat in november tussen het rijk en de gemeenten werd gesloten, vervangen door het Gemeentelijk Versnellingsarrangement (GVA). Dit gebeurde omdat de GZZA voor veel gemeenten niet aantrekkelijk genoeg. In het Gemeentelijk Versnellingsarrangement betaalt het COA voor twee jaar 50 euro per persoon per week aan de gemeente die de tijdelijke huisvestingsoplossing aanbiedt.

Bekijk hieronder foto's van de huisvesting in Wolvega:

Gezin in school Wolvega - ©

Gezin in school Wolvega - ©

School Wolvega - ©

School Wolvega - ©

School Wolvega - ©

School Wolvega - ©

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.