Steeds minder migranten halen het inburgeringsexamen. Slaagden er in 2011 nog ruim 25000 migranten, in 2015 waren dit er nog slechts 5000.

Van de eerste grote groep nieuwkomers die onder de nieuwe Wet Inburgering valt heeft slechts 26,6 procent het inburgeringsexamen gehaald. De overige 74,4 procent heeft nog tot maximaal eind 2016 om het examen te halen, anders wacht een boete en kan de vluchteling het Nederlanderschap niet verkrijgen.

De wet inburgering werd in 2013 gewijzigd. Vanaf toen werden inburgeringsplichtigen zelf verantwoordelijk voor het doen van een inburgeringscursus, het afsluiten van een lening daarvoor en het behalen van het examen. Tot die tijd regelde de gemeente dat allemaal. Sinds de wetswijziging van kracht is, daalt het aantal migranten dat het inburgeringsexamen doet en het  ook haalt. 

Van de groep van ruim 10000 die in 2013 een verblijfsstatus kreeg, en daarom voor het eerst onder deze nieuwe wet vallen, heeft dus nog maar een kwart het examen gehaald. Op het moment dat de verblijfsstatus wordt uitgegeven gaat de klok tikken en moet de migrant binnen 3 jaar het inburgeringsexamen gehaald hebben. Analfabeten krijgen twee jaar extra, zij moeten het examen binnen 5 jaar behalen.

Om de kosten voor de inburgeringscursus en het examen te dekken kan de inburgeraar een lening afsluiten bij DUO. Er kan maximaal 10000 euro geleend worden. Wanneer het examen niet op tijd gehaald wordt, moet de lening worden terugbetaald, en kan er ook een boete gerekend worden van een bedrag tot 1250,-. Daarnaast is het dan niet mogelijk om te naturaliseren, dat betekent: de Nederlandse nationaliteit krijgen, wat het vinden van vast werk bijvoorbeeld vaak lastig maakt.

Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich ernstig zorgen over het feit dat er steeds minder mensen dat examen halen. ‘Het is belangrijk dat we snel de vinger op de zere plek krijgen wat betreft de inburgeringscursus. Dit moet snel beter omdat er nu een grote groep moet gaan inburgeren,’ aldus directrice Dorine Manson vanavond in EenVandaag. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangekondigd dat er dit voorjaar onderzoek wordt gedaan.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.