Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in 2008 niet onrechtmatig gehandeld bij het verruimen van geluidsnormen rond Schiphol. Dat heeft de Raad van State geoordeeld in een procedure die was aangespannen door omwonenden van de luchthaven. Zij stelden eerder in EenVandaag dat toenmalig minister Camiel Eurlings had “gesjoemeld” met de geluidsnormen, waardoor er op Schiphol tienduizenden vliegbewegingen meer zouden kunnen plaatsvinden dan toegestaan. De omwonenden kregen daarin bijval van de toenmalig directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau Klaas van Egmond. 


Kern van de zaak betrof de bescherming van het zogeheten binnengebied van Schiphol. Dat is het gebied dat met de meeste overlast te kampen heeft. Bij de ingebruikname van de vijfde baan op Schiphol in 2003 werd afgesproken en vastgelegd dat nooit meer dan 10.000 woningen in dat binnengebied te maken zouden mogen krijgen met ernstige geluidshinder. Doordat vliegtuigen in de praktijk vaker boven bewoond gebied vlogen dan was aangenomen dreigden de geluidsnormen echter al na een paar jaar te worden overschreden.

Enkele tienduizenden vliegbewegingen meer

Toenmalig minister Eurlings greep het verlengen van de milieuvergunning in 2008 aan om deze ‘huizennorm’ aan te passen. Door in berekeningen andere vliegroutes toe te passen kwam de nieuwe norm uit op 10.800 woningen. In de praktijk betekende dit dat er op Schiphol ruimte ontstond voor enkele tienduizenden vliegbewegingen meer. Bij de omzetting naar een nieuwe Europese geluidsnorm werd het aantal huizen dat ernstig mag worden gehinderd later weer bijgesteld naar 12.300. 

Volgens omwonenden handelde Eurlings hiermee onrechtmatig. Het aantal van 10.000 was een harde grens, stelden zij. Ook met het toepassen van andere routes had het ministerie uiteindelijk op maximaal 10.000 ernstig gehinderde woningen moeten uitkomen. Dat had dan ten koste moeten gaan van het aantal vliegbewegingen op Schiphol. Het ministerie verdedigde de verhoging van de huizennorm door te stellen dat nieuwe, nauwkeurigere routemodellen het simpelweg mogelijk maakten de daadwerkelijke hinder beter in kaart te brengen. 

Actualiseren van geluidsnormen is toegestaan

De Raad van State geeft het ministerie daarin nu gelijk. Volgens de hoogste bestuursrechter is het op deze manier ‘actualiseren’ van de geluidsnormen toegestaan. Omwonende Jan Boomhouwer uit Aalsmeer die de procedure voerde is teleurgesteld over het oordeel van de Raad van State. Boomhouwer blijft er bij dat het aantal van 10.000 woningen een harde norm was, die was vastgelegd in de zogeheten Planologische Kernbeslissing (PKB). “Het ministerie doet alsof 10.000 huizen een uitkomst is van een berekening. Maar het was een harde beleidsdoelstelling. Die kan je niet onderschatten of overschatten.” Tegen de uitspraak van de Raad van State is geen beroep meer mogelijk. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.