Schapenhouders maken zich ernstige zorgen, de wolf maakt zijn opmars in Nederland en dit gaat gepaard met veel problemen. Provincies hebben een Interprovinciaal Wolvenplan opgesteld om deze problemen in kaart te brengen en de boeren tegemoet te komen.

Dode schapen in de wei, aangevreten lammetjes; het houdt de Limburgse schapenhouder Boudewijn Kooijman elke nacht wakker. "Mijn leven is door die wolven beïnvloed", zegt hij. Kooijman heeft al verschillende schapen en lammetjes verloren aan de wolf. Het Wolvenplan schiet erg tekort vindt hij. "De overheid luistert niet naar hoe het in de praktijk werkt, Mijn schapen lopen overal en het is onderdeel van mijn bedrijfsvoering dat ik ze niet in een schuur wil stoppen, de wolf kan elk moment toe slaan", zegt hij zorgelijk.

KIJK & LEES OOK:

Schadevergoeding

Het is lastig aan te tonen dat een schaap of lammetje gepakt is door een wolf. "Je moet echt met hard bewijs komen, dat kan gewoon niet als de wolven de lammetjes opeten", zegt Kooijman. Verder wordt er volgens hem vaak niet goed genoeg gekeken naar de waarde van een gedood lammetje. "Als je al in aanmerking komt voor een schadevergoeding is deze vaak onvoldoende. Bij de waarde kijken ze enkel naar de leeftijd, terwijl er meer factoren spelen", zegt hij.

Wolvenplan

Kooiman is professioneel schapenhouder. Met veel moeite krijgt hij een kleine schadevergoeding. Maar er zijn ook hobby schapenboeren en die krijgen helemaal geen vergoeding in het het nieuwe Wolvenplan. Het Platform Kleinschalige Schapen- en Geitenhouders is het daarom niet eens met het Wolvenplan. Zij stellen:"De niet-bedrijfsmatige houders, zo’n 80% van de totale houders, onderhouden het landschap en zorgen dat de dieren buiten lopen. Daarom verdienen zij ook een passende bijdrage als zij getroffen worden door de opkomst van de wolf in Nederland."

Beschermd dier

Naast het vaststellen van een schadevergoeding staat in het Wolvenplan ook welke maatregelen er worden genomen bij bepaald gedrag van een wolf. Het dier is beschermd, dus mag alleen worden afgeschoten als het zonder aanleiding agressief is tegenover mensen. Het Wereld Natuur Fonds noemt de terugkeer van de wolf ‘een succesverhaal’. "Lastig", zegt Kooijman; "Hierdoor kan ik niks anders dan angstig toekijken. Wat mij betreft hoort de wolf in Nederland gewoon niet thuis."