Dode schapen in de wei, gedode lammetjes die aangevreten zijn; het lijkt erop dat de wolf de afgelopen dagen meerdere keren heeft toegeslagen in Limburg. Schapenhouders in de regio maken zich ernstige zorgen. Het Wereldnatuurfonds noemt de terugkeer van de wolf ‘een succesverhaal.’ Maar groeien deze beschermde dieren niet uit tot een serieuze bedreiging voor vee en huisdieren?

Schapenhouder Van de Laak uit Lottum treft zaterdagochtend een bloederig tafereel aan onder zijn hobbyschapen. ”Vier dieren lagen dood en aangevreten in de wei, een vijfde was aangevallen maar leefde nog. Ik heb mijn schapen naar huis gehaald en ondergebracht in de stal.” Als hij de overlevende dieren in veiligheid heeft gebracht, komt hij oog in oog te staan met de waarschijnlijke dader: “Later kwam de wolf terug en zag ik hem in de wei.” Ook de dieren van schapenhouder Boudewijn Kooijman uit Bergen treft eenzelfde lot: hij treft zeven lammetjes dood aan. Ze zijn aangevreten. Kooijman: "Mijn dieren zijn niet te beschermen. Ze lopen verspreid over 40 kilometer in grote gebieden en ik heb geen schuren waar ze in kunnen."

Gedood schaap

‘Weinig aan te doen omdat wolven beschermd zijn’

Voorzitter van LTO Schapenhouderij Saskia Cahuzak maakt zich ernstige zorgen en is bang voor wat er gebeurt als wolven zich hier permanent gaan vestigen: “De wolf komt langzamerhand naar Nederland. Het is niet meer zomaar een incidenteel zwervende wolf die wat schapen opvreet. In Frankrijk en Duitsland gaan jonge dieren al hun eigen plek kiezen. Er is nu ook al een gevestigde wolf in België. Die is dragend. Er komen kleine wolfjes aan. Dan heeft de wolf nog meer voer nodig. De wolf legt zo'n 50 tot 80 km per dag af en is is dus zo bij ons in Limburg.” Ze heeft er buikpijn van en voelt zich machteloos: “De wolf staat op de Europese lijst van beschermde diersoorten. Er wordt de  wolf geen strobreed in de weg gelegd. We maken ons ernstige zorgen, maar we kunnen er weinig aan doen omdat ze beschermd zijn.”

‘Schapenhouders moeten het in perspectief zien’

Dick Klees is verbonden aan de organisatie Wolven in Nederland. Hij zet zich in om draagvlak voor de wolf te creëren en relativeert de angst van de schapenhouders. “De schapenhouders zijn ongerust, maar ze moeten het wel een beetje in perspectief zien. Er worden meer dan 1000 schapen per jaar door honden aangevallen. Uit Duits onderzoek blijkt dat de wolf echt een voorkeur voor herten heeft. Misschien dat hij als hij zich net gevestigd heeft, even het schaap als een gemakkelijke prooi neemt, maar na 3 maanden verandert dat, dan  heeft hij de weg naar zijn hert gevonden.” Klees bezocht twee getroffen schapenhouders in Limburg, maar of de schapen in Limburg daadwerkelijk door een wolf zijn aangevallen kan hij niet bevestigen. “Aan de hand van de bijtverwondingen kan ik niet meteen concluderen dat het een wolf was. Het sterkste argument daarvoor zou het loopspoor in de sneeuw zijn. Maar we moeten het onderzoek afwachten voordat we zekerheid hebben.”

Schade door wolven vergoeden op basis van DNA

Eventuele schade wordt vergoed, hoewel het lastig is aan te tonen dat er daadwerkelijk wolven in het spel zijn. Het huidige beleid van de provincies is er nu op gericht om wolvenschade te vergoeden indien kan worden aangetoond dat deze veroorzaakt is door een rondzwervende wolf. Binnen 24 uur dient door het faunafonds en Wolven In Nederland DNA te worden afgenomen te worden van getroffen dieren. Normaal duurt het duurt drie maanden voordat een uitslag van de DNA-test bekend is. Nu is in Limburg de procedure versneld tot 3 weken, waardoor de schapenhouders sneller duidelijkheid hebben. 

‘Vergoeding gedode dieren niet voldoende’

Voor Saskia Cahulzak is het niet voldoende dat de schade aan alleen gedode dieren wordt vergoed: “Als blijkt dat het een wolf is, dan wordt schade inderdaad vergoed. Maar niet de vervolgschade. De dragende ooien zijn zo gestrest geraakt dat er grote kans bestaat dat hun lammetjes doodgeboren worden. Dat wordt niet vergoed.”

De Limburgse Gedeputeerde voor Landbouw en natuur Huub Mackus wijst schapenhouders erop dat zij actieve beschermingsmaatregelen kunnen nemen zoals schrikdraad of ophokken om schade te voorkomen. Deze maatregelen zijn niet verplicht om voor schadevergoeding in aanmerking te komen. De Provincie overlegt wel over nieuw beleid als de wolf zich definitief in Nederland gaat vestigen. Gedeputeerde Mackus: “Het beleid nu is gericht op een incidentele wolf die hier rondzwerft. Als blijkt dat die schapen doodt en verwondt, dan wordt die schade 100% vergoed. Stel dat de wolf zich in Nederland definitief gaat vestigen, dan moeten we overwegen de preventieve maatregelen die dan genomen moeten gaan worden te vergoeden.”