In Iran zijn al dagenlang protesten en rellen aan de gang, met watertekorten en droogte als belangrijke reden. Door schaarste 'is water straks het nieuwe olie', zegt oud-commandant Tom Middendorp.