De Nederlandse politie heeft jarenlang op grote schaal verzuimd om aangehouden drankrijders of asorijders te melden aan het CBR, het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Dat blijkt uit cijfers van het CBR in handen van EenVandaag. 

Met name de grote politieregio's als Haaglanden, Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht hebben jarenlang te weinig zaken gemeld. Voormalig Landelijk Verkeersofficier Koos Spee in EenVandaag: “Je zou kunnen zeggen dat die mensen zijn blijven rijden die eigenlijk niet hadden moeten blijven rijden. Dat zijn drie à vierduizend mensen die jaarlijks onder de loep genomen hadden moeten worden. Dat is nu niet gebeurd.”

Oud directeur van het CBR, Jos Vaessen, kaartte dit probleem al in 2000 aan: “Wij wisten het aantal veroordelingen maar kregen slechts 20% van dat aantal gemeld.” Tot 2011 waren er jaarlijks ongeveer 18.000 mededelingen vanuit de politie aan het CBR. In 2012 steeg dat aantal ineens met 6000 tot 24.000 meldingen.

Nationale politie

Volgens de Nationale Politie komt de explosieve stijging van het aantal meldingen aan het CBR door strengere wetgeving waaronder invoering van het alcoholslot en het automatiseren en verbeteren van het aangifteproces. 

De politie is verheugd over deze ontwikkeling maar wil niet reageren op het feit dat er jarenlang duizenden overtreders niet gemeld zijn aan het CBR. Jos Vaessen, oud-directeur CBR: “Je kunt je afvragen of het verantwoord is geweest om zolang zoveel mensen te missen. Wij hadden deze mensen veel liever eerder gehad. Als je een wet inricht en als je de verkeersveiligheid voorstaat zoals het CBR dat doet, dan heeft het te lang geduurd. Ik ben er destijds (in 2000 red.) zelfs mee naar buiten gekomen om druk te zetten.”

Grote korpsen

De stijging in het aantal meldingen van de politie aan het CBR komt voor het overgrote deel voort uit de grootstedelijke korpsen. Spee: “Ik heb in mijn overleg met het CBR vaak gehoord, goh, meneer, Spee, wilt u er bij de regio’s toch nog eens op aandringen op het feit dat er heel zorgvuldig gemeld moet worden, er vielen er toen een aantal tussen wal en schip.” Oud-directeur CBR herkent dit beeld: “De korpsen die wat confessioneler waren, Gelderland, Brabant enzovoorts, die meer principieel waren, die deden het wel goed en die bleven het ook goed doen. Alleen de grote regio’s zeiden, dit is zo'n ingewikkeld systeem, dat kan je niet van ons verlangen.”

CBR

Voormalig Landelijk Verkeersofficier Koos Spee pleit voor een dwingender systeem bij de politie om bij ernstige verkeersovertredingen of alcoholgebruik in het verkeer altijd een mededeling te doen aan het CBR. Spee: “Eigenlijk moet je een soort puntensysteem hebben voor ernstige feiten. De rechter kan dan een boete of gevangenisstraf opleggen maar wat betreft je rijbewijs kom je altijd terecht bij het CBR. De mededeling wordt dan ook altijd verplicht.” 

Volgens Jos Vaessen heeft het te lang geduurd voor er verbetering in het systeem kwam. Vaessen: “Nu is het een automatisme geworden, als ze een melding maken bij het Openbaar Ministerie komt ie ook bij het CBR terecht. Daar hoeven ze niks meer voor te doen, dat is dezelfde knop. Dat is goed maar dat heeft wel twaalf jaar geduurd.”