Het CBS onderzocht in haar Regionale Monitor Brede Welvaart hoe mensen in verschillende regio's in Nederland hun welvaart ervaren. Er blijken grote verschillen te zijn tussen platteland en stad, waarbij het platteland als positiever wordt ervaren.